Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til kvinder med descensus eller prolapsus genitialis, Hjørring

Beskrivelse

Patientgruppe

Kvinder med descensus eller prolapsus genitialis henvist fra gynækologisk-obstetrisk ambulatorium, og hvor det af henvisende læge er vurderet, at patienten kan have gavn af fysioterapi.

 

Overordnet fremgangsmåde

Gynækologisk-obstetrisk ambulatorium henviser patienterne via en intern henvisning, sendt via Web PAS.

Behandlingen foregår individuelt og der benyttes et aflåseligt lokale.

Undersøgelse, vurdering og behandling foretages udelukkende af fysioterapeuter med inkontinenskursus indeholdende palpation af bækkenbunden.

 

Hvis fysioterapeuten vurderer, der er behandlingsmuligheder fortsætter patienten med ambulant behandling. Der afsættes 60 minutter til den indledende undersøgelse. Som oftest ses patienten i alt 2-4 gange.

 

Før patientkontakt

Der læses i EPJ og fysioterapeuten registrerer specielle oplysninger (skader i forbindelse med tidligere fødsler, tidligere operationer, hvornår er generne startet, seksuelle problemer, toiletvaner, hormonbehandling, inkontinens, arbejdsforhold) og eventuelle kontraindikationer for intern palpation (seksuelle overgreb, intakt hymen, stor blufærdighed).

 
Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

At få et indblik i problemets størrelse og karakter, samt vurdere bækkenbundens styrke, udholdenhed og koordination.

Ud fra dette at lægge en plan i samarbejde med patienten med henblik på at patienten opnår optimal funktion af bækkenbunden samt bliver bevidst om profylakse.

Som undersøgelsesmodel anvendes.

 

Patienten skal informeres om intern palpation og give mundtligt samtykke dertil. Såfremt patienten ikke ønsker dette, kan undersøgelsen foregå ved ekstern palpation.

 

Gennemgang af henvisningen, der indeholder udskrift af journalnotat fra det seneste ambulatoriebesøg.

 

Anamnese
 • • Fritidsinteresser (belastning af bækkenbunden)

 • • Arbejde (belastning af bækkenbunden)

 • • Funktioner, som patienten er stoppet med?

 • • Familie/netværk

 • • Smerter/ubehag/gener?

 • • Hvordan er problemet opstået?

 • • Seksuel funktion

 • • Mavetarmfunktion

 • • Hormoner (tidligere operationer)

 • • Uddybning af faktorer som kan forværre problemet:

 • • Hoste

 • • Overvægt

 • • Obstipation

 • • Tunge løft

 

Undersøgelse af bækkenbunden

Inspektion i rygkrogliggende:

 • • Symmetri højre/venstre side

 • • Perineums stilling i hvile?

 • • Synlige skader

 • • Rødme

Sker der en reflektorisk kontraktion under funktionelle øvelser (hoste, aktivering af bugpressen)

Kan patienten udføre et knib på opfordring

Sensibilitet i ridebukseområdet

Palpation af bækkenbund i hvile

Palpation af bækkenbunden ved voluntær kontraktion (styrke, udholdenhed (dynamisk/statisk), funktionstests). Som målemetode anvendes fin muskelstyrketest.

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelsesfund sammen med patienten og der opstilles mål for den fysioterapeutiske behandling

 

Fysioterapeutisk behandling

Formål

Formålet med behandlingen er at give patienten en forståelse af bækkenbunden og underlivets anatomi, undersøge bækkenbundens funktion og derudfra instruere i relevant træning, der kan medføre en forbedring af patientens knibefunktion, og evt. minimere behov for opsyning.

 

Behandling

 • • Information om bækkenbundens anatomi og fysiologi ved hjælp af bækkenmodel og plancher

 • • Information og instruktion om relevante emner som toiletvaner, belastning af bækkenbunden, årsager til svaghed, livsstil (motion, vægt, aktivitet).

 • • Instruktion i individuel bækkenbundstræning samt udlevering af pjece: Blære og bækkenbundstræning for kvinder, Astellas Pharma

 • • Facilitering af bækkenbunden vha. vibrator, digital stimulering eller TENS tilbydes ved ingen – eller svært nedsat palpabel muskelfunktion af bækkenbunden.

 • • Kontraindikationer ved brug af TENS: Graviditet, tidligere/nuværende epilepsi, pacemaker eller alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, nedsat følesans, infektion/inflammation, påvist kræft.

 • • Kontraindikationer ved brug af vibrator: Skader på huden.

 • • Venepumpeøvelser

 • • Træning af bækkenbunden med progression ved at ændre

 • • Varighed af knib

 • • Styrke af knib

 • • Antallet af knib

 • • Knib i forskellige stillinger

 • • Knibe under funktioner

 

Tværfagligt samarbejde

Sygeplejersker og læger fra Ambulatorium for gynækologi, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

 

Afslutning

Afslutningsvis skriver fysioterapeuten et notat i EPJ. Lægerne vurderer på baggrund af status og egen undersøgelse, om patienten skal fortsætte almen genoptræning i kommunalt regi. I den forbindelse udfærdiges en genoptræningsplan af henvisende læge.

 

 

Definition af begreber

Introitus:

Den ydre indgang til vagina.

 

Descensus genetialis:

Nedsynkning, der holder sig indenfor introitus

 

Prolapsus genetialis:

Sværere grad af descensus med fremfald gennem introitus .

 

 

Formål

At beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter med descensus eller prolapus genitialis. Dette med henblik på at:

 • • Fremme kvaliteten og ensartethed af den fysioterapeutiske intervention.

 • • Terapeuterne, der er ansvarlige for behandlingen af ovenstående patientgruppe, kender til indhold i, rammer og fremgangsmåden for en sådan behandling.

 

Referencer

 1. 1. Klinisk ordbog, 15. udgave, 3. oplæg. Munksgaard 1999.

 2. 2. Hvidovre hospital: Descensus og prolaps

 3. 3. Danske Fysioterapeuters fagforum for gynækologisk/obstetrisk fysioterapi: ”Fysioterapeutisk undersøgelse af bækkenbunden hos kvinder. ”

 4. 4. Kendall et al. 1993: ”Muscles, testing and function”, s. 188.