Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vandforsyning til sprinkleranlæg, samt afbrydelse af samme.

 

Formål

At nedsætte risikoen for brandspredning ved svigt i vandforsyningen.

Patientgruppe/patientforløb/anden målgruppe
Ansatte i Teknisk Afdeling, der arbejder med VVS, indgår i vagtberedskab samt bygningsansvarlige.
Ansatte i Aalborg Vandforsyning, der arbejder med vandforsyning til hospitalet
Ansatte i Beredskabet i Aalborg Kommune.


Fremgangsmåde

Følgende gælder ved alle afbrydelser af vandforsyningen til Aalborg Sygehus, hvortil der er koblet sprinkleranlæg uanset om afbrydelsen er planlagt eller pludseligt opstået.
1. Ansvarlig/vagthavende maskinmester kontakter Aalborg Vandforsyning på telefon 9931-1999 eller 7743-9150 og informerer dem om situationen, såfremt de ikke allerede er adviseret.
2. Ansvarlig/vagthavende maskinmester kontakter Beredskabet i Aalborg på telefon 9813-3900 eller 9931-7221 og informerer dem om situationen, herunder hvor afbrydelsen pågår samt hvor længe den forventes at vare.
3. I tilfælde af, at beredskabet beslutter at stille vandtankvogn til rådighed skal vagthavende tekniker modtage og medvirke ved tilkobling efter anvisning fra beredskabet.
4. Efter retablering af vandforsyningen, frakobles vandtankvognen og lukkedækslet til koblingen monteres forskriftsmæssigt af vagthavende tekniker.

Informationen og andre implicerede informeres om, at anlægget er i normal drift.


Dokumentation
Se anlægsoversigt i tegnings-arkiv.

Ansvar
Alle ansatte i TA, der arbejder med VVS eller indgår i vagtberedskab er ansvarlig for at denne INSTRUKS overholdes.

Reference

Ansvarlig Maskinmester / Bygningsansvarlig.

Beredskabscenter Aalborg.