Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremstilling af Kleinertstræk 1. finger

Forberedelse

Følgende findes frem: (Se foto 1-4 i Kleinertmappe)

 • • Skråkile

 • • Håndklæde

 • • Sterilt suturfjernesæt

 • • Saltvand

 • • Handsker

 • • Bandageringsmateriale: Lenkideal (universalforbinding), Adaptic (primærforbinding til at beskytte såroverflade)

 • • Foermateriale

 • • Elastisk velcrobånd 5 cm bred og 3 cm bred

 • • Selvklæbende velcro-hook

 • • ”Kleinertkasse” indeholdende snoddasknopper, fiskesnøre, elastik, acetone, lim, sikkerhedsnåle, bøjler (formet af svejsetråd)

 • • Skinnemateriale ”Omega Smooth”

 • • Papirklips

 • • ”Kleinertmappe”

 • • Informationsfolder til patienten ”Sådan gør du med tommel-kleinertstræk” eller ”Sådan gør du med modificeret tommel-kleinertstræk”. Udarbejdet af Ortopædkirurgi Nordjylland.

 

Skinnekarret tændes.

 

Sørg for at der er en briks til rådighed i tilfælde af, at patienten bliver dårlig.

Det er optimalt at være 2 ergoterapeuter til stede.

 

Information

Forklar patienten overordnet om anatomien omkring fleksorsener til håndled/hånd.

Gennemgå hvilke strukturer der er opereret. Der kan bruges planche fra skinnerum eller anatomisk atlas.

Informationsfolder udleveres og baggrunden for restriktioner for bevægelse og kraftanvendelse gennemgås.

 

Afbandagering

Patienten placerer underarm på skråkile. Husk håndklæde.

Gipsbandagen fjernes. Brug evt. gipssaks til at klippe polster over på volarsiden.

Informér patienten om at holde håndled og fingre i let flekteret, afslappet stilling, når gipsen fjernes fra underarmen for at undgå udspænding af senen.

Al forbinding fjernes fra hånd og fingre. Hvis bandagen hænger i såret, blødes det op med saltvand.

 

Bandagering

Såret bandageres med Mepilex lite, der klippes til den ønskede størrelse. Derefter bandageres med Lenkideal. Det er vigtigt, at der bandageres så let at passiv fleksion tillades uden modstand.

 

 

 

 

Udformning af skinne (se model i skab i skinnerum)

 1. 1. For at få den rette størrelse anvendes som udgangspunkt skinnemønster fra mappen (2 dele)

 • • Del 1 rettes til på længden, således at skinnen distalt går lidt ud over tommelen og proksimalt ¾ op ad underarmen.

 • • Del 2 rettes til på længden, således at den buede ende når til niveau med hypothenar. Overlappet på del 1 skal være mindst 4 cm.

 1. 2. Svarende til disse mål klippes et stykke skinnemateriale (Omega Smooth)

 2. 3. For at få god pasform over MP-led kan påsættes polster-materiale på huden svarende til MP-leddet.

 3. 4. Del 1 opvarmes og lægges på patientens underarm radialt.

 4. 5. Mens skinnen hærder, holdes patientens håndled i 0-stilling og tommelen ca. 45° abduceret/ekstenderet med MP- og IP-led ekstenderet.

 5. 6. Del 2 opvarmes. Den bredeste ende placeres på skinne del 1 på metacarp-niveau og den buede ende formes i vola.

 6. 7. Efter hærdning afmonteres skinnen fra patientens hånd, og de 2 skinne-dele hæftes grundigt sammen ved hjælp af varmepistolen.

 7. 8. Der påsættes velcrobånd således:

 • • 5 cm bred velcro over håndled.

 • • 5 cm bred velcro helt proksimalt på skinnen.


Fremstilling af bøjle

 • • Bøjlen laves af en papirklips, hvor enderne vinkles 90°, således at bøjlen ikke vipper, når den er fastgjort. (Se model)

 • • Bøjlen fastgøres ved hjælp af lidt skinnemateriale på skinnens volarstykke på det punkt, der ligger i en ret vinkel ud for den flekterede tommelfingers distale punkt.

 • • Fæstnes grundigt med varmepistol.

 

 

IMG_0406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snoddasknop

Der skal monteres en knap på tommelfingerneglen. Sådan monteres knappen:

 1. 1. Bind en blodknude med løkke (se illustration i Kleinertmappe) af ca. 40 cm fiskeline (0,25 mm). Fastgør denne til snoddasknoppen, så der er to cirka lige lange ender.

 2. 2. Affedt patientens negl med hospitalssprit 70%. Lim knappen på med sekundlim lidt distalt for neglens midte, således at enderne af fiskelinen peger distalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3. Bind ca. 50 cm elastik sammen med fiskelinen ved hjælp af et flagknob (se illustration i Kleinertmappe).

 2. 4. Før elastikket under bøjlen på Kleinert-skinnen.

 3. 5. Bind elastikenderne sammen ved hjælp af en knude.

 4. 6. Spænd elastikket over en sikkerhedsnål, der er fæstnet i den proksimale velcrostrop let radialt (svarende til en linje gående ud fra 3. finger). Spændingen på elastikkerne afpasses individuelt.

 5. 7. Hvis der er gener på pulpa, kan fiskelinen fores med et lille stykke polster svarende til det generende sted.

IMG_0411

IMG_0408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natskinne

 1. 1. Et stykke velcro-hook fastgøres dorsalt på skinnen svarende til yder-phalanx

 2. 2. Et stykke velcro-bånd på 3 cm bred sættes omkring tommelens yderled medinddragende ledlinien, så tommelen holdes ekstenderet i skinnen om natten.

 3. 3. Patienten instrueres i selv at gøre elastiktrækket fri af sikkerhedsnålen og montere velcro-båndet, så tommelen holdes ekstenderet om natten.

 

 

Fremstilling af modificeret tommel-kleinertstræk (1. finger)

Forberedelse, information, afbandagering, bandagering og udformning af skinnen følger proceduren for almindeligt tommel-kleinertstræk bortset fra nedenstående:

 

På modicereret tommel-kleinertstræk er der ikke bøjle, snoddasknop og elastiktræk. Patienten har tommel-kleinertstræk med velcrobånd og tommelen ekstenderet på døgnet rundt, bortset fra når der laves øvelser, hvor velcrobåndet afmonteres.

 

Informationspjece

Informationspjecen ”Sådan gør du med tommel-kleinertstræk” eller ”Sådan gør du med modificeret tommel-kleinertstræk” gennemgås og udleveres til patienten.