Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Svarhåndtering ved udskrevne og ambulante patienter Hjørring

 

Formål

At sikre at alle svar på undersøgelser bliver håndteret korrekt og rettidigt

Definition

Ved håndtering forstås: at sekretærerne foretager deres del af funktionen rettidigt – finder journal, kobler med svar og lægger/afleverer til relevant læge

Beskrivelse

Når svar på undersøgelser foretaget under indlæggelse først indløber efter udskrivelsen:
Svar, der indløber på patienter, som er udskrevet, dvs. svar på undersøgelser, der er taget under indlæggelsen, skal svarene journaliseres og håndteres.
Hvis der er aftalt (se notater i jr.), at læge kontakter patienten enten per telefon eller brev, afhængig af prøvesvaret skal jr. og svar til pågældende læge.

De prøver, der bliver taget på indlagte patienter via LABKA og hvor svar kommer på kumuleret svar om eftermiddagen – har den sygeplejerske, der har passet patienten styr på.
De labka-svar der på kumuleret er markeret med * ved udskrivelsen - skal håndteres af sekretær, når de foreligger.

De svar, der indløber efter udskrivelsen, hvor sekretærerne skal koble journal med svar og vise til en læge er:

 • • galdesalte

 • • positive podninger – herunder chlamydia

 • • ”skæv” kvantitativ-HCG

 • • mikroskopisvar

 • • forhøjet CA-125

SPECIELT (for Hjørring) positiv chlamydia, forhøjede galdesalte, skæv kvantitativ HCG samt mikroskopisvar med maligne svar skal afleveres til – ”abnorm svar kassen”, som håndteres dagligt af lægen knyttet til stue 3. Lægen dikterer notat til jr. + lægen sign. med dato og initialer på svaret.
 

Når der indløber svar, som er taget i et ambulatorium og patienten er i ambulant forløb håndterer sekretærerne svarene.

Svar kobles med jr. – svar indenfor referenceinterval – journaliseres uden lægen ser svaret, men i henhold til notat fra det ambulante forløb – besked til pt./egen læge.

Abnorme svar

 • • svar udenfor referenceinterval

 • • mikroskopi som er abnormt

 • • positive dyrkninger

 • • svar, hvor der ikke er opgivet referenceinterval (hvor ref. er jf. lab.vejledning)


Ovenstående svar inkl. Pakkeforløb skal besvares samme dag, de kommer i akutkasse.

Et normalt svar i et pakkeforløb skal besvares ligeså promte, altså samme dag de lægges i akutkassen, for at overholde tidsplanen i pakkeforløbet.

Ingen af ovenstående svar lægges altså til operatøren.

 

Nedenstående skal lægges i ”abnorm svar kassen” - som håndteres dagligt af lægen knyttet til stue 3. Lægen dikterer notat til jr. + lægen sign. med dato og initialer på svaret

 • • Positive dyrkninger

 • • Abnorme mikr.svar

Hvor pt. er lovet brevsvar lægges jr. og svar til læge mhp. diktering af brev og notat til jr.

 

Reference