Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks vedr. afgivelse af prøvesvar til patienter på Afdeling for Kvindesygdomme, graviditet og Fødsel, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Beskrivelse

At sikre at patienten hurtigst muligt får prøvesvar i udredningsforløb.

Prøvesvar

Prøvesvar omfatter svar på alle prøver og undersøgelser, som bliver taget/lavet i forbindelse med udredningsforløb.

Forventet svartid, indlagte

Indlagte patienter får som hovedregel svar på prøver/undersøgelser, inden de udskrives.

Hvis der endnu ikke foreligger svar på prøver/undersøgelser ved udskrivelse, og svaret ikke påvirker muligheden for udskrivelse, skal svar på disse aftales med patienten.

Forventet svartid, ambulatoriet

Det er obligatorisk at orientere patienten om den forventede svartid på en bestemt prøve/undersøgelse, mens patienten er i ambulatoriet.

 

Pakkeforløbsprøver: Indenfor 1 uge

Rutineprøver: Indenfor 4-5 uger, medmindre andet er aftalt

 

Hvis den forventede svartid på en prøve/undersøgelse overskrides, skal patienten have mulighed for at ringe til afdelingen for svar. Hvis svaret ikke foreligger, skal patienten orienteres om årsag og gives ny svartid.

Metode

Svar til patienten gives via e-Boks/alm. Brev, telefonisk, videomøde eller ved ambulant kontakt.

Ansvarshavende personale

Det er lægens ansvar at bearbejde svaret og informere patienten om dette.

Ved skriftligt svar fra lægen er det sekretærens ansvar at få dette skrevet rettidigt.