Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær - Rykkere

 

Ved modtagelse af rykkere foretages følgende:
 

Der sættes gult flag på (med mindre, der i forvejen er en anden farve flag).

 

Der skrives i generel note, hvem der rykker og hvorfor.

 

Hvis der oplyses en specifik svardato, skal det sættes på i kolonnen ”Udredningsdato”, også hvis undersøgelsen ligger til verificering, så lægen kan se, hvornår godkendelsen senest skal være foretaget. Klokkeslættet kan skrives i kolonnen ”Udredningsret”. I denne kolonne er der mulighed for at skrive fritekst som f.eks. ”rykker x 2” osv.

 

Hvis der er andre end henvisende instans, der ønsker svaret, skal undersøgelsen sættes på ”Svar til andre end / henvisende instans”, og der skrives i generel note:
* hvem der skal have svaret
* oplysninger om hvor svaret skal sendes hen (faxnummer, ydernummer, adresse m.v.)

 

Der sendes en mail til alle sekretærer på RadiologiskAfdeling-sekretaerer@rn.local, hvis der er tale om en hastesag, og undersøgelsen skal skrives hurtigt med oplysning om:
* hvornår skal svaret være klart
* hvorfor haster den

 

Der sendes som udgangspunkt ikke mails til lægerne angående rykkere.