Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forlænget virkning af suxamethon eller mivacurium

Formål1

Definition1

Beskrivelse1

Genetiske defekter i plasma kolinesterase1

Tabel1

Behandling af forlænget virkning af suxamethon2

Behandling af forlænget virkning af mivacurium2

Henvisning til undersøgelse og information om blodprøvetagning2

Referencer2

Formål

En beskrivelse af behandling og anmeldelse af forlænget virkning af suxamethon eller mivacurium.

Definition

Kolinesterase er et enzym i blodet, der bl.a. har betydning for nedbrydning af de neuromuskulært blokerende midler suxamethon og mivacurium.

Mangel eller stærk nedsættelse af kolinesterase i blodet medfører, at suxamethon og/eller mivacurium nedbrydes meget langsomt og derfor virker længere end normalt. Patienter med unormalt plasma kolinesterase kan derfor have vejrtrækningsbesvær i timer efter indgift af ét af de to stoffer.

Unormal kolinesterase kan være genetisk betinget eller fremkaldt af f.eks. en forgiftning eller en kronisk sygdom.

Beskrivelse

Genetiske defekter i plasma kolinesterase

Kolinesterase findes i mere end 30 forskellige genetisk betingede varianter. Der findes både kvalitative og kvantitative varianter af. Klinisk størst betydning har den kvalitative variant, det atypiske enzym. Den kliniske betydning af forskellige genotypekombinationer fremgår af tabellen og figurerne.

Tabel

Tid til 1. reaktion på nervestimulation og til sufficient muskelkraft efter intravenøs indgift af hhv. suxamethon 1 mg/kg og mivacurium 0,2 mg/kg hos normale patienter og patienter med genetisk betinget unormal plasma kolinesterase.

 

Genotype

Tid til 1. reaktion

Sufficient muskelkraft

 

Suxamethon (min.)

Mivacurium
(min.)

Suxamethon
(min.)

Mivacurium
(min.)

Normal

5-10

10-15

10-15

25-45

Heterozygot mht det normale og et unormalt gen

10-15

15-35

15-25

30-60

Homozygot mht to unormale egner

40-60

120-480

120-180

180-640

 

Ikke-genetisk betinget unormalt plasma kolinesterase

 

Årsag

Eksempler

Fysiologisk

Graviditet, puerperium, nyfødte

Iatrogen

Bambuterol, cytostatika. Hormonel kontraception, neostigmin.

Erhvervede sygdomme

Forbrændinger, lever- og nyresygdomme, cancer, forskellige kroniske sygdomme

Forgiftninger

Organofosfater

 

Ikke-arveligt betinget nedsat plasma kolinesterase aktivitet giver sjældent anledning til svært forlænget virkning af suxamethon og mivacurium; men en 30-45 min. forlænget virkningsvarighed er ikke ualmindelig.

Behandling af forlænget virkning af suxamethon

Behandlingen afhænger af både kolinesteraseaktiviteten og genotypen. Da disse oftest er ukendte bør man:

 1. 1. holde patienten bedøvet og ventileret

 2. 2. vurdere den neuromuskulære transmission med en nervestimulator

 3. 3. først ekstubere og vække patienten når både reaktionen på nervestimulation (train-of-four 0.90) og alle kliniske tests er normale.

 4. 4. tage blodprøve til bestemmelse af plasma kolinesterase aktivitet og genotype og fremsende den sammen med et anmeldelsesskema til DKK

 5. 5. informere patienten

Der bør ikke gives blod eller blodprodukter (der jo indeholder plasma-kolinesterase).

Behandling af forlænget virkning af mivacurium

Behandlingen afhænger af både kolinesteraseaktiviteten og genotypen. Da disse oftest er ukendte bør man

 1. 1. holde patienten bedøvet og ventileret

 1. 6. vurdere den neuromuskulære transmission med en nervestimulator

 2. 7. bør man ikke give neostigmin før der er mindst 3 og helst 4 udslag på train-of-four nervestimulation, da virkningen af mivacurium ikke kan ophæves med en kolinesterasehæmmer (neostigmin), når blokket er intenst

 3. 8. først ekstubere og vække patienten, når både reaktionen på nervestimulation (train-of-four 0,90) og alle kliniske tests er normale

 4. 9. tage blodprøve til bestemmelse af plasma kolinesterase aktivitet og genotype og fremsende den sammen med et anmeldelsesskema til DKK

 5. 10. patienten informeres

Henvisning til undersøgelse og information om blodprøvetagning

Der henvises til Dansk Kolinesterase Kartotek, hvorfra skema udfyldes og udskrives.

Referencer

Dansk Kolinesterase Kartotek

Gätke MR, Bundgaard JR, Viby-Mogensen J. Two novel mutations in the BCHE gene in patients with prolonged duration of action of mivacurium or succinylcholine during anaesthesia. Pharmacogenetics and Genomics 2007, 17:995-999

Gätke MR, Østergaard D, Viby-Mogensen J, Rasmussen SN, Skovgaard LT. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of mivacurium in patients phenotypically homozygous for the atypical plasma cholinesterase variant: Effect of injektion of human cholinesterase. Anesthesiology 2005; 102:1124-1132

Gätke MR, Viby-Mogensen J, Østergaard D, Bundgaard JR. Response to mivacurium in patients carrying the K-variant in the butyrylcholinesterase gene. Anesthesiology 2005;102:503-8

Viby-Mogensen J. Anesthesiology, the birth of pharmacogenetics and Werner Kalow. Can J Anesth 2004; 51:3; 197-200

Østergaard D, Viby-Mogensen J, Rasmussen SN, Gätke MR, Pedersen Na, Skovgaard LT. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of mivacurium in patients phenotypically heterozygous for the usual and atypical plasma cholinesterase variant (UA). Acta Anaesthesiol Scand 2003;47:1219-25

Østergaard D, Viby-Mogensen J, Pedersen NA, Holm H, Skovgaard LT. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of mivacurium in young adult and elderly patients. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:684-91

Østergaard D, Ibsen M, Skovgaard LT, Viby-Mogensen J. Plasma cholinesterase activity and duration of action of mivacurium in phenotypically normal patients. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:679-83

Østergaard D, Gätke MR, Berg H, Rasmussen SN, Viby-Mogensen J. The pharmacodynamics and pharmacokinetics of mivacurium in children. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:512-8

Gätke MR, Østergaard D, Bundgaard JR, Viby-Mogensen J. Response to mivacurium in a patient compound heterozygous for a novel and a known silent mutation in the butyrylcholinesterase gene. Anesthesiology 2001;95:600-6

Østergaard D, Rasmussen S.N. Viby-Mogensen J, Pedersen, N.A., Boysen, R. The influence of drug-induced low plasma cholinesterase activity on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of mivacurium. Anesthesiology 2000;92:1581-7

Jensen FS, Gätke MR, Østergaard D, Bundgaard JR, Viby Mogensen J. Mutationer i plasmakolinsterasegenet og anæstesi. Information fra Dansk Kolinesterase Kartotek. Ugeskr Læger 2000;162:161-2

Bang U, Nyberg L, Rosenborg J, Viby-Mogensen J. Pharmacokinetics of bambuterol in subjects homozygous for the atypical gene for plasma cholinesterase. Br J Clin Pharmacol 1998;45:479-84

Jensen FS, Viby Mogensen J. Plasmakolinesterase og unormale reaktion på injektion af suxamethon. Tyve års erfaring med Dansk Kolinesterase Kartotek. Ugeskr Læg 1996;158:1835-9

Jensen FS. Plasma kolinesterase og unormal reaktion på injektion af suxameton: tyve års erfaringer med Dansk Kolinesterase Kartotek. Ugeskr Læger. 1996 (Parallelpublikation)

Jensen FS, Nielsen LR, Schwarts M. Detection of the plasma cholinesterase K variant by PCR using Amplification-Created Restriction Site. Human Hered 1996;46:26-31

Østergaard D, Jensen FS, Viby-Mogensen J. Reversal of intense mivacurium block with human plasma cholinesterase in patients with atypical plasma cholinesterase. Anesthesiology 1995;82:1295-8

Jensen FS, Skovgaard LT, Viby-Mogensen J. Identification of human plasma cholinesterase variants in 6,688 individuals using biochemical analysis. Acta Anaesthesiol Scand 1995;39:157-62

Jensen FS, Viby-Mogensen J. Plasma cholinesterase and abnormal reaction to succinylcholine: twenty years’ experience with the Danish Cholinesterase Research Unit. Acta Anaesthesiol Scand 1995;39:150-6

Østergaard D, Jensen FS, Skovgaard LT, Viby-Mogensen J. Dose-response relationship for mivacurium in patients with phenotypically abnormal plasma cholinesterase activity. Acta Anaesth Scand 1995;39:1016-8

Østergaard D, Jensen FS, Viby-Mogensen J. Reversal of intense mivacurium block with human plasma cholinesterase in patients with atypical plasma cholinesterase. Anesthesiology 1995;82:1295-8

Østergaard D, Viby-Mogensen J. The significance of plasma cholinesterase for the pharmacokinetics and pharmacodynamics of mivacurium. Anaesthetic Pharmacology Review 1995;3:176-81

Jensen FS, Schwartz M, Viby-Mogensen J. Identification of human plasma cholinesterase variants using molecular biological technique. Acta Anaesthesiol Scand 1995;39:142-9

Pedersen NA, Jensen FS. The clinical importance of plasma cholinesterase for the anaesthetist. Ann Acad Med Singapore 1994;23 (suppl.):120S-4S

Jensen FS, Østergaard D. Cholinesterases. Cur Opin Anaesth 1993;6:730-4

Goudzouzian NG, d’Hollander AA, Viby-Mogensen J. Prolonged neuromuscular block from mivacurium in two patients with cholinesterase deficiency. Anesth Analg 1993;77:183-5

Østergaard D, Jensen FS, Jensen E, Skovgaard LT, Viby-Mogensen J. Mivacurium-induced neuromuscular blockade in patients with atypical plasma choline­sterase. Acta Anaesthesiol Scand 1993;37:314-8

Goudsouzian NG, d'Hollander AA, Viby-Mogensen J. Prolonged neuromuscular block from mivacurium in two patients with cholinesterase deficiency. Anesth Analg 1993;77: 183-5

Bartels CF, Jensen FS, Lockridge O, van der Spek AFL, Rubinstein HM, Lubrano T, la Du BN. DNA mutation associated with the human butyrylcholinesterase K-variant and its linkage to the atypical variant mutation and other polymorphic sites. Am J Hum Genet 1992;50:1086-1103

Jensen FS, Bartels CF, la Du BN. Structural basis of the butyrylcholinesterase H-variant segregating in two Danish families. Pharmacogenetics 1992;2:234-40

Jensen FS, Viby-Mogensen J. Reaction to succinylcholine in two patients segregating for the plasma cholinesterase allele Ek.. Acta Anaesthesiol Scand 1992;36:753-7

Østergaard D, Jensen FS, Jensen E, Skovgaard LT, Viby-Mogensen J. Influence of plasma cholinesterase activity on recovery from mivacurium-induced neuromuscu­lar blockade in phenotypically normal patients. Acta Anaesth Scand 1992;36:702-6

Jensen FS, Viby-Mogensen J, Østergaard D. Significance of plasma cholinesterase for the anaesthetist. Curr Anaesth Crit Care 1991;2:232-7

Jensen FS, Viby-Mogensen J. Anaesthesia and abnormal plasma cholinesterase. In: Cholinesterases: Structure, function, mechanism, genetics, and cell biology. Massou­lié J et al. eds. American Chemical Society, 1991, pp. 336-8

Østergaard D, Viby-Mogensen J, Hanel HK, Theil Skovgaard L. Pretreatment with pancuronium before suxamethonium administration in patients hetero­zygous for the usual and the atypical plasma cholinesterase gene. Acta Anaesthesiol Scand 1991;35:502-7

Tunek A, Hjertberg E, Viby-Mogensen J. Interactions of Bambuterol with human serum cholinesterase of the genotypes EuEu (normal), EaEa (atypical) and EuEa. Biochemical Pharmacology 1991; 41:345-48

Bang U, Viby-Mogensen J, Wirén JE. The effect of Bambuterol on plasma cholinesterase activity and suxamethonium-induced neuromuscular blockade in subjects heterozygous for abnormal plasma cholinesterase. Acta Anaesthesiol Scand 1990;34:600-4

Bang U, Viby-Mogensen J, Wirén JE, Skovgaard LT. The effect of Bambuterol (carbamylated terbutaline) on plasma cholinesterase activity and suxamethonium-induced neuromuscular blockade in genotypically normal patients. Acta Anaesthesiol Scand 1990;34:596-9

Østergaard D, Viby-Mogensen J. Pseudocholinesterase deficiency. I: Handbook of clinical anesthesia. Goldstone JC & Pollard BJ (eds.), Churchill Livingstone, 1996, p. 660-2 og 2003 p. 784-6

Viby-Mogensen J, Jensen FS. Hazards of pseudocholinesterase deficiency. In: Hazards and complications of Anaesthesia (2nd edition). Eds. Taylor & Major, Churchill Livingstone Inc. 1993, pp. 357-66

Østergaard D, Jensen FS, Viby-Mogensen J. Pseudocholinesterase deficiency and anticholinesterase toxicity. In: Clinical and Experimental Toxicology of Organophosphates and Carbamates. Eds. Ballantyne & TC Marrs, Butterworth Heinemann 1992, pp. 520-7

Viby-Mogensen J. Mivacurium block in patients with abnormal plasma cholinesterase. Acta Anaesthesiol Scand 1995;39:1001-2