Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forlænget virkning af suxamethon eller mivacurium

Formål1

Definition1

Beskrivelse1

Genetiske defekter i plasma kolinesterase1

Tabel1

Behandling af forlænget virkning af suxamethon2

Behandling af forlænget virkning af mivacurium2

Henvisning til undersøgelse og information om blodprøvetagning2

Referencer2

Formål

En beskrivelse af behandling og anmeldelse af forlænget virkning af suxamethon eller mivacurium.

Definition

Kolinesterase er et enzym i blodet, der bl.a. har betydning for nedbrydning af de neuromuskulært blokerende midler suxamethon og mivacurium.

Mangel eller stærk nedsættelse af kolinesterase i blodet medfører, at suxamethon og/eller mivacurium nedbrydes meget langsomt og derfor virker længere end normalt. Patienter med unormalt plasma kolinesterase kan derfor have vejrtrækningsbesvær i timer efter indgift af ét af de to stoffer.

Unormal kolinesterase kan være genetisk betinget eller fremkaldt af f.eks. en forgiftning eller en kronisk sygdom.

Beskrivelse

Genetiske defekter i plasma kolinesterase

Kolinesterase findes i mere end 30 forskellige genetisk betingede varianter. Der findes både kvalitative og kvantitative varianter af. Klinisk størst betydning har den kvalitative variant, det atypiske enzym. Den kliniske betydning af forskellige genotypekombinationer fremgår af tabellen og figurerne.

Tabel

Tid til 1. reaktion på nervestimulation og til sufficient muskelkraft efter intravenøs indgift af hhv. suxamethon 1 mg/kg og mivacurium 0,2 mg/kg hos normale patienter og patienter med genetisk betinget unormal plasma kolinesterase.

 

Genotype

Tid til 1. reaktion

Sufficient muskelkraft

 

Suxamethon (min.)

Mivacurium
(min.)

Suxamethon
(min.)

Mivacurium
(min.)

Normal

5-10

10-15

10-15

25-45

Heterozygot mht det normale og et unormalt gen

10-15

15-35

15-25

30-60

Homozygot mht to unormale egner

40-60

120-480

120-180

180-640

 

Ikke-genetisk betinget unormalt plasma kolinesterase

 

Årsag

Eksempler

Fysiologisk

Graviditet, puerperium, nyfødte

Iatrogen

Bambuterol, cytostatika. Hormonel kontraception, neostigmin.

Erhvervede sygdomme

Forbrændinger, lever- og nyresygdomme, cancer, forskellige kroniske sygdomme

Forgiftninger

Organofosfater

 

Ikke-arveligt betinget nedsat plasma kolinesterase aktivitet giver sjældent anledning til svært forlænget virkning af suxamethon og mivacurium; men en 30-45 min. forlænget virkningsvarighed er ikke ualmindelig.

Behandling af forlænget virkning af suxamethon

Behandlingen afhænger af både kolinesteraseaktiviteten og genotypen. Da disse oftest er ukendte bør man:

 1. 1. holde patienten bedøvet og ventileret

 2. 2. vurdere den neuromuskulære transmission med en nervestimulator

 3. 3. først ekstubere og vække patienten når både reaktionen på nervestimulation (train-of-four 0.90) og alle kliniske tests er normale.

 4. 4. tage blodprøve til bestemmelse af plasma kolinesterase aktivitet og genotype og fremsende den sammen med et anmeldelsesskema til DKK

 5. 5. informere patienten

Der bør ikke gives blod eller blodprodukter (der jo indeholder plasma-kolinesterase).

Behandling af forlænget virkning af mivacurium

Behandlingen afhænger af både kolinesteraseaktiviteten og genotypen. Da disse oftest er ukendte bør man

 1. 1. holde patienten bedøvet og ventileret

 1. 6. vurdere den neuromuskulære transmission med en nervestimulator

 2. 7. bør man ikke give neostigmin før der er mindst 3 og helst 4 udslag på train-of-four nervestimulation, da virkningen af mivacurium ikke kan ophæves med en kolinesterasehæmmer (neostigmin), når blokket er intenst

 3. 8. først ekstubere og vække patienten, når både reaktionen på nervestimulation (train-of-four 0,90) og alle kliniske tests er normale

 4. 9. tage blodprøve til bestemmelse af plasma kolinesterase aktivitet og genotype og fremsende den sammen med et anmeldelsesskema til DKK

 5. 10. patienten informeres

Henvisning til undersøgelse og information om blodprøvetagning

Der henvises til Dansk Kolinesterase Kartotek hvorfra skema udfyldes og udskrives.

Profylakse

Nye patienter med nedsat aktivitet af kolinesterase, opdages ved forlænget virkning af Suxamethon. Derfor bør alle patienter der muskelrelakseres med Suxamethon, have lavet en enkelt måling af TOF (train-of-four) inden vækning og ekstubation.

Referencer

Dansk Kolinesterase Kartotek