Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ringegrænser – Klinisk Biokemi

Formål

At sikre hurtigst mulig telefonisk information til rekvirenten (primær svarmodtager) om alarmsvar, dvs. resultater der ligger over eller under en ringegrænse angivet i nedenstående tabel.

Beskrivelse

Den analyseansvarlige bioanalytiker afgiver hurtigst muligt telefonsvar for analyseresultater, der ligger uden for de i tabellen anførte grænser, og derfor medfører notifikation om alarmsvar i LABKA II. Tabellen omfatter ikke analyser, der udføres på eksterne laboratorier. Når et eksternt laboratorium informerer Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) om, at en ringegrænse er overskredet, ringer KBA’s bioanalytiker alarmsvaret videre til rekvirenten. Afgivelse af telefonsvar dokumenteres i telefonmodulet i LABKA II. Procedure for korrekt afgivelse af telefonsvar er beskrevet i PRI-dokumentet ”Rettidig reaktion på prøvesvar – afgivelse og modtagelse af prøvesvar”.

Undtagelser og særaftaler

 1. 1. Kun nyopdagede alarmsvar ringes ud, dvs. der ringes ikke, hvis alarmsvaret vurderes at være i samme niveau som relevant tidligere alarmsvar.
  Dog ringes der altid ved:

 • • Alarmsvar for INR

 • • Hæmoglobin < 4 mmol/l og samtidigt fald fra forrige prøve på mere end 1,0 mmol/l

 • • B-Trombocytter < 15 x 109/l
  Medmindre rekvirenten har særaftale
  (punkt 6) om ikke at få opkald om alarmsvar for analysen.
  I tvivlstilfælde ringes alarmsvaret ud.

 1. 2. Der ringes kun alarmsvar ud én gang pr. rekvisition, selvom flere resultater måtte overskride ringegrænsen.

 2. 3. Alarmsvar på autorekvirerede prøver på ABL ringes ikke ud. Alarmsvar på øvrige ABL-prøver ringes ud efter samme grænser og regler som anført for primær-komponenten.

 3. 4. Visse alarmsvar ringes kun ud til praksislæger, se * i tabel.

 4. 5. Ved alarmsvar til praksislæge, som har lukket, afgives alarmsvaret hurtigst muligt til Lægevagten.

 5. 6. Visse rekvirenter har særaftaler om ikke at blive ringet op om overskridelse af en eller flere af nedenstående ringegrænser. LABKA II er i disse tilfælde sat op til ikke at give notifikation om alarmsvar.

 

Analyse

Nedre ringegrænse

Øvre ringegrænse

Enhed

P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]

 

>4,9

mmol/l

P-Glukose

Børn på neonatalafsnit: <1,8

Alle andre: <2,6

>20

mmol/l

P-Calcium (albuminkorrigeret)

<1,90

>3,50

mmol/l

P-Calcium-ion frit

<0,75

>1,50

mmol/l

P-Kreatinin

 

>500*

µmol/l

B-Hæmoglobin

<4,0

 

mmol/l

B-Trombocytter

<25

 

x 109/l

B-Leukocytter

<1,0

>50,0

x 109/l

B-Neutrofilocytter

<0,5

 

x 109/l

P-Kalium

<2,5
 

Børn på neonatalafsnit: >7,0

Alle andre >6,0

mmol/l

P-Natrium

<120

>160

mmol/l

P-Magnesium

<0,40

 

mmol/l

P(fpt)-Galdesalte

 

>40,0

µmol/l

P-Thyroxin [T4]

 

>300 *

nmol/l

P-Thyroxin frit [T4]

 

>40,0*

pmol/l

P-Trijodthyronin [T3] 

 

>6,0*

nmol/l

P-Carbamazepin

 

>60

µmol/l

P-Digoxin

 

>3,0

nmol/l

P-Lamotrigin

 

>75

µmol/l

P-Lithium

 

>2,00

mmol/l

P-Levetiracetam

 

> 390

µmol/l

P-Oxcarbazepin

 

>180

µmol/l

P-Phenytoin

 

>110

µmol/l

P-Phenobarbital

 

>200

µmol/l

P-Valproat

 

>1000

µmol/l

 

* Ringes kun ud, hvis rekvirenten er praksislæge