Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Suttebrik

Formål

At sikre viden om og forståelse for anvendelse af suttebrik.

Definition af begreber

Suttebrik: Et hjælpemiddel under etablering af amning.

Beskrivelse

Baggrundsforståelse:
Ønsket om amning i Danmark er højt. I klinisk praksis hersker divergerende holdninger til om anvendelse af suttebrik under ammeetablering har positiv eller negativ indflydelse på amning.

Fordele ved brug af suttebrik:

 • • Suttebrikken giver en kraftigere stimulation af s-punktet i ganen. Når S-punktet stimuleres sutter barnet kraftigere.

Ulemper ved brug af suttebrik:

 • • Nedsat stimulation af mælkeproduktionen, fordi oxytocin-responset reduceres og brystet ikke tømmes effektivt. Herved falder mælkeproduktion, med risiko for, at der er for lidt mælk til barnet.

 • • Så længe moderen bruger suttebrik, skal hun malke ud. Når barnet er på fuld amning med suttebrik, skal hun fortsætte med at malke ud et par gange i døgnet, for at undgå fald i mælkeproduktionen.

 • • Barnet kan blive afhængig af den kraftige stimulation i ganen, derfor kan det være svært at afvænne brugen af suttebrikken

Hvornår kan man tilbyde et barn en suttebrik

 • • Hvis barnet gentagne gange glider af brystet og bliver frustreret over ikke at kunne selv

 • • Hvis barnet falder i søvn straks det lægges til

Derudover skal nedenstående være opfyldt:

 • • Barnet skal være ved overgangen fra sonde til bryst

 • • Barnet skal være suttelystent

 • • Man kan forvente at barnet sutter en del af sit måltid selv

Hvornår kan det ellers være nødvendigt at bruge suttebrik?

 • • Anvendes primært ved flade eller indadvendte brystvorter, hvor barnet ikke kan svøbe korrekt på brystvorten. I øvrigt til aflastning af sårede eller revnede brystvorter, og eventuelt ved brystspænding, hvor barnet har svært ved at svøbe.

 • • Vær altid opmærksom på at barnet kan være sygt og måske derfor ikke er suttelysten.

Før introduktion til suttebrik:

 • • Forsøg at hjælpe barnet til at få fat ved brystet ved at:

 • • Stimulere nedløbsrefleksen inden barnet lægges til.

 • • Lokke barnet til at tage fat ved at håndudmalke mælk i barnets mund, evt. med brystkompression.

 • • Vejlede moderen i at forme brystvorten og guide i korrekt sutteteknik.
  Benytte laidback breastfeeding.

 • • Starte forfra med uforstyrret hud mod hud kontakt.

 • • Tilbyde brystet ved alle måltider til mature børn. Præmature børn tilbydes brystet, når barnet viser det er klar.

Hvordan skal vi bruge en suttebrik?
Suttebrikken findes i 3 størrelser - brikken skal både passe til moderens brystvorte og barnets mund. Hvis man sætter en lille suttebrik på en stor brystvorte, kan mælkegangene blive komprimerede og mælken kan derfor ikke løbe frit. På den anden side skal barnet også kunne have suttebrikken i munden.

Billederne nedenfor viser hvordan brikken påsættes (Fig.1), hvordan barnet ser ud, når det dier rigtigt på suttebrikken (Fig. 2), og hvordan suttebrik
ken bliver fyldt op med mælk ved amning (Fig. 3).

0

0

0

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Vær opmærksom på, at når du udleverer en suttebrik, skal du være til stede de første gange barnet skal sutte på den:
Du skal observere, at barnet kan koordinere vejrtrækning med sutte/synkebevægelse. Har barnet overvågning på, må barnet må ikke falde i saturation eller få bradykardier, mens det spiser med en suttebrik. Hvis det sker, er det fordi barnet ikke er klar til at die med suttebrik endnu. Vent nogle dage og prøv så igen.

Suttebrikken koncentrerer vakuum og giver en hårdere stimulation af ganen, barnet kan blive afhængig af den hårde stimulation i ganen, og det er formentlig derfor, det kan være svært at afvænne suttebrikken. Derfor bør suttebrikken kun bruges på klar indikation, og bør betragtes som et midlertidigt hjælpemiddel, også fordi mælkeoverførelsen kan være nedsat og ammeperiodens længde afkortes.

Beslutningen om opstart tages af en af barnets kontaktpersoner. Opstart med suttebrik ikke er en akut beslutning.

Hvordan kommer man af med suttebrikken igen?

Hvis der udleveres en suttebrik, bør den udleveres på et informeret grundlag. Moderen kan herefter tage stilling til anvendelsen på baggrund af evidensbaseret viden om, at den eksklusive ammeperiode kan blive afkortet.
Såfremt moderen anvender suttebrik, bør årsagen, samtykke samt en plan for afvænning af suttebrik når problemet er løst, dokumenteres i journal.
Der skal sikres opfølgning på moderens mælkeproduktion, således at mælkeproduktionen kommer i gang/holdes ved lige.
Desuden sikres opfølgning på barnets vægtøgning, også i overgangen mellem primær og sekundær sundhedstjeneste.
Samarbejdet med moderen skal tage udgangspunkt i hendes samlede situation, årsagen til opstart samt moderens opfattelse af om suttebrikken afhjælpe ammeproblemet.

 • • Moderen skal dagligt forsøge at amme uden suttebrik. Det kan med fordel gøres i slutningen af måltidet, når barnet ikke er så sultent.

 • • Afvænning påbegyndes inden udskrivelse

Rengøring af suttebrik
Efter brug rengøres suttebrikken i varmt sæbevand, skylles grundigt i rent vand, skoldes og opbevares tørt hos moderen.

Referencer

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3014757/

 

http://cfkr.dk/media/363795/kr_etablering_af_amning_final_.pdf

 

http://kompetencecenterforamning.dk/media/162494/20190206_nkr_etablering_af_amning_efter_f_dsel_final.pdf