Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Esophagitis. Vejledende retningslinier for behandling

Beskrivelse1

Billeder1

Generelt1

1. valgs behandling1

2. valgs behandling1

3. Langtidsbehandling1

Beskrivelse

Billeder

Normal esophagus

Esophagitis grad A (LA klassifikationen)

Esophagitis grad B (LA klassifikationen)

Esophagitis grad C (LA klassifikationen)

Esophagitis grad D (LA klassifikationen)

Barrett's esophagus

Generelt

Patienter henvist til specialafdeling for behandling af refluks-oesophagitis vil oftest have minimum grad II eller evt. komplikationer (stenose), hvilket berettiger nedenstående primære valg af præparat. Behandlingen fortsættes til tilfredsstillende klinisk effekt opnås (4-12 uger).

1. valgs behandling

 

  1. 1. Præparat:

Billigste protonpumpehæmmer
(Omeprazol el.lign.).

  1. 2. Dosis:

Standarddosis (OMeprazol 20 mg x 1)

  1. 3. Varighed:

4 uger, evt. +

  1. 4. Kontrol:

Klinisk kontrol for at sikre respons

2. valgs behandling

Ved utilstrækkelig effekt fordobles dosis i 4 uger, herefter ny klinisk kontrol.

3. Langtidsbehandling

Protonpumpehæmmere dagligt vil kunne hele op til 90% af tilfældene, men der kan efter ophør med behandling forventes recidiv hos > 80%/6 måneder.

Efter afsluttet kur med tilfredsstillende klinisk effekt fortsættes med vedligeholdelses-behandling (=halv dosis).

Hvis patienten ved indledende skopi havde grad C-D oesophagitis, bør Nexium 20-40 mg ordineres. Behandlingen er formentlig livslang, kirurgi må derfor overvejes. Ved andre kan behandlingen forsøges seponeret efter ½ år.

Note: Ved behandlingsresistens overvejes oesophagus-pH-måling mhp. dosisoptimering.

pH måling i esophagus

esofagus_23720_150_1c1
Normal esophagus

Def_a
Esophagitis grad A (LA klassifikationen)

Def_b
Esophagitis grad B (LA klassifikationen)

Def_c
Esophagitis grad C (LA klassifikationen)

Def_d
Esophagitis grad D (LA klassifikationen)

BARRET_1G_00016080
Barrett's esophagus