Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilføjelser - ændringer i henvisninger i EasyViz. BDA

Anvendelse af Aflyst/Afbrudt/Afvis/Tilføj/Slet procedure

 

Definition af begreber

 

ZPP-koder =

aflysningskoder. Der skelnes mellem koder for aflysning af undersøgelser og koder for afbrydelse af undersøgelse..
 

”Procedure aflyst

Pt. er ikke tilstede i BDA og undersøgelsen er ikke påbegyndt

”Procedure afbrudt

Pt. er tilstede i BDA og undersøgelsen er startet og afbrydes (dvs. man er gået i gang med undersøgelsen).

 

Procedure for anvendelse af ”aflyst/afbrudt procedure” med ZPP kode.

AFLYST med ZPP kode må kun bruges af sekretær.

Afbrudt med ZPP-kode:
Anvendes af sygeplejerske/radiograf når patienten er i BDA og undersøgelsen er igangsat og hvor, den må afbrydes på grund af fx:

Patienten ikke kan eller vil deltage (ZPP66, ZPP60)

Der opstår tekniske problemer (ZPP62)

Personalemæssige årsager (ZPP68P)

Sådan gør du:

1.

Åben henvisningen

2.

Start undersøgelsen og afbryd med aktuelle ZPP-kode

3.

Vigtigt: Tilføj årsagen i ”Generel note”

4.

Tryk ”Gem og luk”

 

Procedure for anvendelse af AFVIS:

En undersøgelse AFVISES når:

Undersøgelsen er dobbelt booket

Henvisningen er sendt med forkert patientdata

Henvisningen skal omvisiteres til et andet sygehus

Henvisende instans aflyser undersøgelsen efter at denne er visiteret

Der foreligger nyere relevante billeder (fx pt. fra kir.amb.)

Henvisning fejlagtigt er sendt som fx elektiv i stedet for akut

 

(Henvisende instans skal som udgangspunkt sende en ny og rigtig henvisning. Hvis dette ikke er muligt, ændres henvisningen fra ELEKTIV til AKUT).

AFVIS kan kun anvendes ved akutte henvisninger.

Ved elektive henvisninger skriver sygeplejerske/radiograf begrundelsen i ”Note” eller giver sekretæren besked. Sekretær afviser herefter henvisningen

Udskrevne pt. der ikke skal have lavet undersøgelse
(Udskrevne pt. der skal indkaldes til amb. undersøgelse må
ikke afvises. Der skrives kommentar i ”Note”)

Sådan gør du:

1.

Markér den aktuelle henvisning

2.

Tryk på ”Visitering”

3.

Tryk ”Afvis” og henvisningen går tilbage til PAS/sekretær

4.

Skriv årsag til afvisning + brugernavn i dialogboksen

5.

Tryk ”Gem og luk”

 

 

Ændring af ELEKTIVE henvisninger - undersøgelser

Elektive henvisninger kan kun genvisiteres af sekretær.
Ved behov for ændringer i undersøgelser skal sygeplejerske/raidograf derfor anvende:

 

TILFØJ - SLET

 

For eksempel når:

En CT protokol skal ændres

Der er skrevet forkert sideangivelse

Sådan gør du

Tryk ”+ Tilføj ” og vælg ny undersøgelse

Markér den undersøgelse der skal slettes

”x Slet”

En dialogboks kommer frem, hvor der står ” Det anbefales at annullere ydelser i stedet for at fjerne dem. Ønsker du alligevel at fortsætte?” Tryk Ja til dette.

Skriv i ” Generel Note” hvorfor der er ændret undersøgelse.

 

billed 2

Obs i UL

Når der er bestilt invasivt indgreb og dette ikke bliver foretaget, slettes Interventions-koden som beskrevet ovenfor

 

Ændring af skutte henvisninger – undersøgelser:

Akutte henvisninger kan genvisiteres af sygeplejerske/radiograf.
Ved behov for ændringer af undersøgelser i akutte henvisninger foretages:

 

GENVISITERING

 

For eksempel når:

En CT protokol skal ændres

Der er skrevet forkert sideangivelse

Sådan gør du:

1.

Vælg undersøgelses-modulet

2.

Markér patienten (Klar til undersøgelse)

3.

Tryk på ”Visitering” i bunden af skærmbilledet

4.

Visiter ny undersøgelse efter normal procedure

Overskriften vil herefter følge den nye visitering
 

Genvisitering - supplerende undersøgelser i BDA Ambulante patienter

Genvisitering - supplerende undersøgelser i BDA indlagte patienter

Tilføjelser/ændringer i henvisninger i EasyViz,BDA