Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udtrækning af blodprøver fra kateter eller arm med a-kanyle/venedrop

 

Anvendelsesområde

Personale på de kliniske afdelinger, der udtrækker blodprøver.

Formål

At personale på kliniske afdelinger har den optimale baggrund for at udføre udtagelse af blodprøver gennem kateter.

Prøvetagning

I situationer, hvor omstændighederne gør, at en blodprøve ikke kan tages på sædvanlig måde i en perifer vene i en arm uden infusion i venedrop og uden arteriekanyle, prioriteres de forskellige alternativer som udgangspunkt efter skemaet i bilag 2.

 

Hos børn kan de blodmængder, der kræves til klinisk biokemiske analyser, udgøre et problem pga. børns mindre totale blodvolumen, se bilag 3.

 

 1. 1. Udfør patientidentifikation

 2. 2. Påfør etiketter

 3. 3. HUSK hånddesinfektion og evt. handsker

 4. 4. Desinficer kateterstudsen, og lad spritten tørre.

 5. 5. Påsæt adapter

 6. 6. Træk spildblod ud i henhold til bilag 2.

 7. 7. Træk prøverne ud i den rækkefølge som skemaet angiver, se bilag 1. Alle rør fyldes helt op til markeringen på etiketten/glasset.

 

 

 

 

Rekvirent

Prøvenummer

Billede 1

Der anvendes den rørtype, som er beskrevet på stregkoden.

 

Fyldningsmærke

 

Stregkode

Stregkoden placeres lodret lige under proppen på det rør, der skal sendes/afleveres til laboratoriet.

Emballagetype

Analyse, apparatur

analysegruppe

NB: Hvis analysen ikke er fortrykt på etiketten, påskrives denne. Bemærk dog, at der ikke må skrives for tæt på stregkoden.

(Rør med antikoagulans skal fyldes med den korrekte mængde prøvemateriale, er dette ikke muligt, kontaktes Klinisk Biokemisk Afdeling).

 1. 8. Alle prøverør vendes 8 gange umiddelbart efter fyldning.

 2. 9. Ved eventuelt spild af blod på prøverør, aftørres disse med Wetwipe.

 3. 10. Anbring rørerne med proppen opad i et stativ eller lignende.

 4. 11. Afslut prøvetagningen.

 5. 12. Fjern adaptoren.

 6. 13. Skriv tidspunkt for prøvetagning og den firecifrede brugerkode på PTB-blanketten.

 

Afviger prøvetagningen fra ovenstående, bør prøvetagningsomstændighederne fremgå klart af note på PTB-blanketten.

Forkerte prøvetagningsomstændigheder (f.eks. fejlagtig identifikation eller koagulerede blodprøver) kan resultere i, at der afleveres ukorrekte resultater på patienten.

Vær opmærksom på, at der er speciel patientidentifikation til prøvetagning af Type, BAC-test samt BF-test.

Afdeling Notia og R (inkl. opvågning I) samt TIA

Blodprøverne afhentes af Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) på afdelingen i tidsrummet 07.00 – 07.45. På øvrige tidspunkter udtages prøverne af en sygeplejerske i samarbejde med personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Dialyseafdeling

Afdelingen udtager selv prøver og afleverer dem på Klinisk Biokemisk Afdeling hurtigst muligt herefter.

Se evt. Udtrækning af blodprøver fra A/V Fistel / Shunt

Afdeling 103

Morgenprøver: Afdelingen udtager selv prøverne, efter prøvetagning sendes prøverne med vareelevatoren til Klinisk Biokemisk Afdeling.

På øvrige tidspunkter udtages prøverne af en sygeplejerske i samarbejde med personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

Hvis der udtages prøver af afdelingen selv udenfor morgenrunden, ringes der altid til Klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter, at prøverne er sat i elevatoren.

Afdeling 303B

Afdelingen udtager selv prøverne på børn, der kommer ambulant. Prøverne afleveres til Klinisk Biokemisk Afdeling, efterhånden som de udtages, under hensyntagen til analysernes holdbarhed.

Formål

At personale på kliniske afdelinger har den optimale baggrund for at udføre udtagelse af blodprøver gennem kateter.

Referencer

 • • DSKBs hjemmeside: Vejledning i blodprøvetagning fra katetre 2009

 • • Korrespondance med kateterleverandører

 • • NCCLS: H4-A5 – Procedures and Devices for Collection of Diagnostic Capillary Blod Speciments: Approved Standard – Fifth Edition, 2004

 • • W G Guder et al, Samples: From the Patient to the Laboratory, 2. edition 2001 GIT VERLAG