Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udtrækning af blodprøver fra kateter eller arm med a-kanyle/venedrop

 

Anvendelsesområde

Personale på de kliniske afdelinger, der udtrækker blodprøver.

Prøvetagning

I situationer, hvor omstændighederne gør, at en blodprøve ikke kan tages på sædvanlig måde i en perifer vene i en arm uden infusion i venedrop og uden arteriekanyle, prioriteres de forskellige alternativer som udgangspunkt efter skemaet i bilag 2.

 

Hos børn kan de blodmængder, der kræves til klinisk biokemiske analyser, udgøre et problem pga. børns mindre totale blodvolumen, se bilag 3.

 

 1. 1. Udfør patientidentifikation.

 2. 2. Etiketter prøverør.

 3. 3. HUSK hånddesinfektion og evt. handsker.

 4. 4. Desinficer kateterstudsen og lad spritten tørre.
   

 5. 5. Påsæt adapter

 6. 6. Træk spildblod ud i henhold til bilag 2.

 7. 7. Træk prøverne ud i den rækkefølge som skemaet angiver, se bilag 1. Alle rør fyldes helt op til markeringen på etiketten/glasset.

Der anvendes den rørtype, som er beskrevet på stregkoden.

Stregkoden placeres lodret lige under proppen på det rør, der skal sendes/afleveres til laboratoriet.

NB: Hvis analysen ikke er fortrykt på etiketten, påskrives denne. Bemærk dog, at der ikke må skrives for tæt på stregkoden.

Rør med antikoagulans skal fyldes med den korrekte mængde prøvemateriale, er dette ikke muligt, kontaktes Klinisk Biokemi).

 1. 8. Alle prøverør vendes 8 gange umiddelbart efter fyldning.

 2. 9. Ved eventuelt spild af blod på prøverør, aftørres disse med Wetwipe.

 3. 10. Anbring rørerne med proppen opad i et stativ eller lignende.

 4. 11. Afslut prøvetagningen.

 5. 12. Fjern adaptoren.

 6. 13. Skriv tidspunkt for prøvetagning og den firecifrede brugerkode på PTB-blanketten.

 

Afviger prøvetagningen fra ovenstående, bør prøvetagningsomstændighederne fremgå klart af note på PTB-blanketten.

Forkerte prøvetagningsomstændigheder (f.eks. fejlagtig identifikation eller koagulerede blodprøver) kan resultere i, at der afleveres ukorrekte resultater på patienten.

Vær opmærksom på, at der er speciel patientidentifikation til prøvetagning af Type, BAC-test samt BF-test.

Afdeling Notia og R (inkl. opvågning I) samt TIA

Blodprøverne afhentes af Klinisk Biokemi (KB) på afdelingen i tidsrummet 07.00 – 07.45. På øvrige tidspunkter udtages prøverne af en sygeplejerske i samarbejde med personale fra Klinisk Biokemi.

Dialyseafdeling

Afdelingen udtager selv prøver og afleverer dem på Klinisk Biokemi hurtigst muligt herefter.

Afdeling 103

Morgenprøver: Afdelingen udtager selv prøverne, efter prøvetagning sendes prøverne med vareelevatoren til Klinisk Biokemi.

På øvrige tidspunkter udtages prøverne af en sygeplejerske i samarbejde med personale fra Klinisk Biokemi.

Hvis der udtages prøver af afdelingen selv udenfor morgenrunden, ringes der altid til Klinisk Biokemi umiddelbart efter, at prøverne er sat i elevatoren.

Afdeling 303B

Afdelingen udtager selv prøverne på børn, der kommer ambulant. Prøverne afleveres til Klinisk Biokemi, efterhånden som de udtages, under hensyntagen til analysernes holdbarhed.

Formål

At personale på kliniske afdelinger har den optimale baggrund for at udføre udtagelse af blodprøver gennem kateter.

Referencer

 • • DSKBs hjemmeside: Vejledning i blodprøvetagning fra katetre 2009

 • • Korrespondance med kateterleverandører

 • • NCCLS: H4-A5 – Procedures and Devices for Collection of Diagnostic Capillary Blod Speciments: Approved Standard – Fifth Edition, 2004

 • • W G Guder et al, Samples: From the Patient to the Laboratory, 2. edition 2001 GIT VERLAG