Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelsesstuer – daglig klargøring og vedligeholdelse stue 14

 

Morgen

I betjenerrum

 • • Tube Warm-Up, hvis dette ikke er udført af nattevagten

 • • Genstart skanneren, hvis dette ikke er udført af nattevagten

 • • Kør hurtig kalibrering (FastCal) hver mandag morgen og hver eftermiddag

 • • Hver mandag slettes de undersøgelser i Browseren, der er over 14 dage gamle

 • • Tænd for automatsprøjten

 • • Tænd for overvågningsskærm/kamera

 • • Åben EasyViz

 • • Åben LABKA

 • • Åben PRI

 

I skannerrum

 • • Kontroller at plomberet akutkasse forefindes på rullebordet

 • • Kontroller at blodtryksapparat, stetoskop og Rubens ballon forefindes i det midterste af de små skabe

 • • Kontroller at ilt og sug fungerer og at der er sugekatetre til stede

 • • Opsæt Isotonisk Natriumklorid (0,9 %) + 500 ml Ultravist® 370 mgI/ml hvis dette kan nå at blive brugt i løbet af dagvagten. Kontroller hvor mange undersøgelser der kræver Ultravist® 370 mgI/ml. Husk at skrive dato, initialer og tidspunkt på, for hvornår de er anbrudt. Kontrasten må maximalt hænge i 10 timer og Natriumklorid i 24 timer. Se Infektionshygiejnens instruks vedrørende perifere venekatetre, i afsnit om håndtering og indgift af infusionsvæske

 • • Opfyldning af linned, handsker mm hvis der er behov for det

 • • Opfyldning af Venflon®, sprøjter, plaster og øvrige ting der skal være på rullebordet

 • • Opfyldning af kontrast i varmeskabet. Husk at skrive dato og initialer på flaskerne

 • • Rydde op på stuen

 • • Rengør gantry og leje for støv, kontrast og blod. Det er nødvendigt at kippe gantryet i yderpositioner for at komme til under gantryet og for at kunne nå støvet på toppen af gantryet. Se Infektionshygiejnens instruks vedrørende desinfektion af medicinske flergangsartikler og overflader

 

Aften

I betjenerrum

 • • Lav Tube Warm-Up hvis der er behov for det

I skannerrum

 • • Se under punktet ”Morgen”

 

Nat

I betjenerrum

 • Tube Warm-Up i slutningen af vagten

 • Genstart skanneren i slutningen af vagten