Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelsesstuer – daglig klargøring og vedligeholdelse stue 14

 

Morgen

I betjenerrum

 • • Tube Warm-Up, hvis dette ikke er udført af nattevagten

 • • Genstart skanneren, hvis dette ikke er udført af nattevagten

 • • Kør hurtig kalibrering (FastCal) hver mandag morgen og ellers hver eftermiddag

 • • Hver mandag slettes de undersøgelser i Browseren, der er over 14 dage gamle

 • • Tænd for automatsprøjten

 • • Tænd for overvågningsskærm/kamera

 • • Åben EasyViz

 • • Åben LABKA

 • • Åben PRI

 

I skannerrum

 • • Kontroller at plomberet akutkasse forefindes på rullebordet

 • • Kontroller at blodtryksapparat, stetoskop og Rubens ballon forefindes i det midterste af de små skabe

 • • Kontroller at ilt og sug fungerer og at der er sugekatetre til stede

 • • Opsæt Isotonisk Natriumklorid (0,9 %) + 500 ml Ultravist® 370 mgI/ml hvis dette kan nå at blive brugt i løbet af dagvagten. Kontroller hvor mange undersøgelser der kræver Ultravist® 370 mgI/ml. Husk at skrive dato, initialer og tidspunkt på, for hvornår de er anbrudt. Kontrasten må maximalt hænge i 10 timer og Natriumklorid i 24 timer. Se Infektionshygiejnens instruks vedrørende perifere venekatetre, i afsnit om håndtering og indgift af infusionsvæske

 • • Opfyldning af linned, handsker mm hvis der er behov for det

 • • Opfyldning af Venflon®, sprøjter, plaster og øvrige ting der skal være på rullebordet

 • • Opfyldning af kontrast i varmeskabet. Husk at skrive dato og initialer på flaskerne

 • • Rydde op på stuen

 • • Rengør gantry og leje for støv, kontrast og blod. Det er nødvendigt at kippe gantryet i yderpositioner for at komme til under gantryet og for at kunne nå støvet på toppen af gantryet. Se Infektionshygiejnens instruks vedrørende Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2)

 

Aften

I betjenerrum

 • • Lav Tube Warm-Up hvis der er behov for det

I skannerrum

 • • Se under punktet ”Morgen”

 

Nat

I betjenerrum

 • Tube Warm-Up i slutningen af vagten

 • Genstart skanneren i slutningen af vagten