Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ergometri – gennemførelse af undersøgelsen

 

Formål

At undersøge hjertets funktion under fysisk belastning.

Definition af begreber

Ergometri: er en undersøgelse hvor patienten cykler med stigende belastning. Under testen registreres EKG kontinuerligt, og blodtryk og puls måles hvert andet minut.

Beskrivelse

Når ergometrien er ordineret af læge, udleveres vejledning om ergometri, så patienten får mulighed for at gennemlæse denne samt stille spørgsmål. Eventuelle spørgsmål afklares.

Ved tvivl informeres patienten om at formålet er:

  • • At vurdere hjertets funktion i forbindelse med fysisk belastning

  • • At afsløre eventuel iltmangel i hjertemusklen, hjerterytmeforstyrrelse eller nedsat hjertepumpefunktion

  • • At patienten får en fornemmelse af, hvor meget han fysisk kan præstere uden risiko.

 

Patienten vises ind i ergometrirummet, hvor sygeplejersken tager udgangspunkt i, om patienten har prøvet ergometribelastning før, og om patienten er vant til at motionere. Testen forestås af 2 sygeplejersker, hvoraf den ene er hjertesygeplejerske. I specielle tilfælde er der ordineret tilstedeværelse af en læge. Kan f.eks. dreje sig om patienter med aortastenose, mistanke om malign arytmi eller ved synkobe/lipothymi.

 

Før testen påbegyndes gøres følgende:

 

1.

Der spørges ind til patientens velbefindende. Der skal forelægges enten normal rtg. thorax. + st.c. eller ekko. Begge dele max. et år gammelt. På udvalgte patienter (læge-ergometrier) anlægges venflon.

2.

Kvindelige patienter informeres om at beholde BH eller en undertrøje på. Mandlige patienter cykeltestes med bar overkrop.

3.

Patienten bedes lægge sig på lejet.

4.

BT-manchet placeres om patientens venstre arm og der informeres om, at BT måles hver 2. minut samt at belastningen øges hver 2. minut, ”at cykle opad bakke” – udgangs-BT måles, hvor grænseværdien for gennemførelse af testen er 180/100 og i øvrigt efter individuel skøn.

5.

Eventuelt hår fjernes. Ledninger tilkobles og patienten informeres om at dette er med henblik på at registrere hjertets arbejde under belastningen.

6.

Der tages et hvile-EKG. Skulle der være suspekte forandringer i denne, sammenlignes med evt. tidligere ekg-er, og der konfereres med en læge, mhp. tilladelse til at fortsætte testen.

7.

Patienten bliver bedt om at bestige cyklen, så sædehøjden kan reguleres.

8.

Patienten gøres opmærksom på, at det er vigtigt, at han cykler så lang tid som muligt af hensyn til resultatet, men at det samtidig er meget vigtigt, at han siger til ved ubehag, trykken eller smerter i brystet, da vi så måske vil afbryde undersøgelsen.

9.

Data oprettes i apparatet.

10.

Under testen observeres patientens hudfarve, respiration, eventuelle smerter, EKG, BT og puls.

Afbrydelseskriterier:

Blodtryksfald, systolisk blodtryk over 250, tiltagende VES’er, ST-elevationer, malign arytmi, pludselig udvikling af ve. sidig grenblok, eller hvis patienten bliver alment dårlig.

11.

Efter endt test hjælpes patienten over på lejet og hviler sig, indtil puls og BT er faldet til ro igen samt eventuelle forskydninger i ST-segment er tilbage ved udgangspunkt før testen.

12.

Sygeplejersken afmonterer BT-manchet og elektroder. Elektrode-gel tørres bort.

13.

Efter testen tilbydes patienten noget at drikke samt evt. en kold vaskeklud.

14.

Der gøres notat i journalen med angivelse af, hvor lang tid patienten cykler, årsager til patienten stopper. Om der er observeret noget specielt i forbindelse med testen i form af fx smerter eller arytmier samt hvordan BT og puls har udviklet sig.

15.

Ambulante patienter bedes vente ½ time i venteværelset til observation efter ergometriens afslutning.

Indlagte følges på afdelingen af en portør.

 

 

Referencer

Patientvejledning: Undersøgelse af hjertet med cykeltest