Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Flexcystoskopi, ambulant ved sygeplejersken

 

Formål

 • • at kontrollere patienter med kendte blærepolypper for recidiv

 • • at patienten oplever et veltilrettelagt og trygt besøg

 • • at de hygiejniske principper overholdes

 

 

 

Definition af begreber

Det er vedtaget i urologisk amb. At oplærte sygeplejersker selvstændigt foretager flexcystoskopier på følgende pt.

 • • Ta forandringer både lav og høj maligne

 • • T1 forandringer lav malign recidiv fri gennem to år.

 • • CIS forandringer

 • • Uretrastriktur

Det er vedtaget i urologisk amb at CT urografi laves ved fund af solid tumor under kontrollerne, ellers kun ved hæmaturi, smerter, eller andre symptomer relateret til blære/nyre. CT urografi ordineres af en læge

 

Det er vedtaget i urologisk amb at der tages urincytologi ved alle undersøgelser,ligeledes optages alle undersøgelser på DVD.

Ved tvivl om evt. fund hentes der læge assistance, som tager stilling til det videre.

 

Beskrivelse

Patientgruppen som får lavet flexcystoskopi ved sygeplejersken er visiteret af overlægen. Lyserød seddel i journalen er udfyldt og underskrevet.

Der er tre sygeplejersker som forestår undersøgelsen. Opgaverne er som følgende.

 

Spl. 1 :

Henter pt. i venteværelset og undersøger medbragte morgenurin (link til urinstixanalyse )

Pt.identifikation ( instruks patientidentifikation )

Notere start tidspunkt for konsultationen.

Er tilstede ved sygeplejerske samtalen før og efter undersøgelsen.

Viser pt. omklædningsrummet, inf. Pt. om evt at lade vandet før undersøgelsen, afklædning og anvendelse af det grønne stofstykke omkring sig.

Pt. lejres på ryggen med stofstykket over sig.

Støtte og berolige pt. i forbindelse med undersøgelsen.

Inf. Pt. efter undersøgelse om brug af klude og bind inden påklædning.

Evt. booke ny tid til næste kontrol.

Der bookes 45 min til undersøgelsen.

Notere slut tidspunkt for konsultationen.

 

Spl. 2 :

Pt.identifikation ( instruks patientidentifikation ) af pt. navn og CPR nr. sammenholdt med rekv. på patologi web og pt.labels på glasset til forsendelse af urincytologien.

Cystoskopet hvid balanceres og skylles igennem med sterilt vand.

Der lægges sterilt grønt papir over pt.ben, genitalier afvaskes med klorhexidin-certremid, og der sprøjtes installagel op i urinrøret, der skiftes til nye sterile handsker, hvorefter der lægges et sterilt papir over pt.

Assistere lægen ved undersøgelsen og tage urin fra til cytologisk undersøgelse.

Efter at undersøgelsen er færdig fjernes papir fra pt.

Scopet køres til skyllerummet.

 

Spl. 3 :

Pt.identifikation.

Samtale med pt. før undersøgelsen.

 • • der spørges ind til evt vandladningsproblemer siden sidste uns.

 • • Cystit

 • • Hæmaturi

 • • smerter

Foretager flexcystoskopien.

Alle undersøgelser optages på DVD som dokumentation.

Ansvarlig for at udfylde og sende rekv.på urincytologien inde på patologi web.

Samtale med pt. efter undersøgelsen.

Diktere journalnotat i Mirsk.

 • • Blærens slimhinde beskrives ,

 • • begge ostier lokaliseres og deres funktion dokumenteres.

 • • Uretra beskrives

 • • Tidligere patologifund nævnes

 • • Aktuelle urinstix nævnes

 • • Sidste cytologi svar nævnes.

 • • Plan for næste uns.

 • • 

Referencer

Nationale guidelines for behandling af blæretumorer i Danmark.Udarbejdet af Dansk blærecancer gruppe, DaBlaCa 2010.

Tværgående instruks sygehus Thy –Mors : Patientidentifikation.

Infektionshygiejnen: Generelle forebyggende forholdsregler.

Infektionshygiejnen: Desinfikation af intakte slimhinder.