Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sugning af intuberet barn med lukket sug

–Når lukket sug (Trash Care) er monteret

FORMÅL

 • • At sikre frie luftveje.

 • • At forebygge sekretstagnation og tubeocclusion.

SYGEPLEJEHANDLINGER

Forberedelse til procedure

 • • Følgende ting findes frem:

  • • Sterilt saltvand 0,9% i hætteglas, påsat optrækskanyle og 2 ml sprøjte

  • • Plastickrus med rent vand

  • • Sukkervand til smertelindring

 • • Sugeaggregat kontrolleres. Max. sugetryk 150 mm Hg

 • • Sugedybde aflæses på observationsskemaet

Hygiejniske forholdsregler

 • • Saltvand og sprøjte skiftes dagligt. Obs. saltvand skal nu opbevares i køleskab efter anbrud

 • • Dato og klokkelset for anbrud noteres på hætteglas med saltvand

 • • Krus med vand til sugning kasseres efter brug

 • • Det lukkede sug skiftes dagligt, oftest i forbindelse med vejning

 • • Sugeglas og slanger skiftes dagligt hvis suget er i brug

 • • Skift af sugeglas og lukket sug noteres på observationsskemaet

 • • Der anvendes rene usterile handsker under hele proceduren

Procedure

 • • Foretages efter det enkelt barns behov, når der er påvirkede kliniske værdier:

  • • PO2/SAO2 falder, PCO2 stiger

  • • Barnet bliver cyanotisk

  • • Synlig/hørlig sekret raslen

  • • PiP ↑/occlusion. Evt. tubestop?

  • • SLE 5000: VTE er faldende og/eller påvirkede kliniske værdier (SLE)

  • • Leoni: VtG kan ikke opnås, amplitude stiger for at opnå VtG

  • • Barnet får respirationsstop

 • • Giv evt. lidt ekstra O2 inden proceduren

 • • Giv sukkervand til smertelindring

 • • Åbn for suget på væggen og indstil sugestyrken 150 mmHg. Må ikke overstige 150 mmHg

 • • Sugeslangen sættes på det lukkede sug (sugeslangen fixeres evt. på små sugeholdere på siden af kuvøsen)

 • • Påsæt evt. 2 ml. sprøjte med Nacl. 0,9 % på skylleporten på det lukkede sug og skyl med 0,5 ml, hvis der er sejt sekret eller blod i tuben

 • • Leoni: før sugning ved VtG: sættes på pause og genopstartes når sugeprocedure er afsluttet

 • • Sugeporten på kateteret åbnes ved at løfte i den hvide sugeventil og samtidig dreje den

 • • Sugekateteret føres ned i tuben til ønsket sugedybden ved at skubbe kateteret ind i tuben i små bevægelser

 • • Farven for sugedybde aflæses i kammeret ud for skylleporten

 • • Når den ønskede sugedybde er nået, aktiveres suget ved at trykke sugeventilen helt i bund

 • • Suget aktiveres og der suges 1 sekund før kateteret langsomt trækkes tilbage (og posen/ærmet glides tilbage over kateteret i tilbagetrækket uden at trække kateteret med)

 • • Sugetiden skal ikke overstige 5 – 6 sekunder

 • • kig altid i det lille kammer ved sugeventilen under hele sugningen

 • • Sugeventilen slippes og der gøres klar til rengøring / skylning af kateteret

Rengøring / skylning af sugekateter efter brug

 • • Suget skal ALTID være aktiveret – dvs. sugeventilen er trykket i bund før stemplet på luer sprøjten forsigtigt skubbes i bund

 • • Suget skal følge med til at suge NaCl. ud

 • • Kateteret er rent når der ses klart NaCl. i det lille kammer ved sugeventilen

 • • Kig altid i det lille kammer ved sugeventilen under HELE skylningen / rengøringen af kateteret

 • • Når kateteret er skyllet rent, slippes sugeventilen og drejes til låst position. Sugeslangen tages fra det lukkede sug og skylles igennem med rent vand

 • • 2 ml sprøjten tages af det lukkede sug og kasseres

 • • Den nederste del af kateteret, hvor sugeslangen har siddet, sprittes med mediswabs og lukkes med grøn prop.

 • • Barnet suges i fri næsebor, mund og svælg efter behov. Se instruks hertil

Dokumentation

 • • Proceduren vurderes m.h.p. mængde, farve og viskositet og noteres på observationsskemaet / i sygeplejejournalen. F.eks. ++/+: til venstre for brøk noteres mængden i tuben, til højre for brøk noteres mængden i fri næsebor/mund/svælg