Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Billeddiagnostik ved symptom: Abdominale smerter

 

Beskrivelse

Smerter i nedre abdomen:

Ved:

 • • Mistanke om absces: CT med i.v, og peroral kontrast, CAVE: Kreatininniveau

 • • Mistanke om tyndtarmsileus: OOA (oversigt over abdomen)

 • • Mistanke om colon ileus: CT med kontrast

 • • Mistanke om GYN-lidelse: GU inkl. vaginal UL eller evt. CT (vaginal UL udføres kun af GYN-læger)

 • • Mistanke om perforeret hulorgan: CT med kontrast

 • • Mistanke om anastomoselækage på colon: CT med indhældning af vandig kontrast

 • • Palpabel udfyldning: UL/CT med i.v. og peroral kontrast CAVE: Kreatininniveau

 • • Mistanke om internt hernie ved GP: CT med i.v. og peroral kontrast CAVE: Kreatininniveau

 • • Mistanke om nyre-/uretersten: CT abdomen uden kontrast (IKCT). Hvis sten, overflyttes pt. umiddelbart til Urologisk Afdeling

 • • Mistanke om blødende aortaaneurisme: UL såfremt undersøgelsen bekræfter dette, tilsyn ved Karkirurgisk Afdeling mhp. evt. supplerende CT-angio

 

Smerter i øvre abdomen:

Ved:

 • • Mistanke om perforeret hulorgan: OOA med pt. i venstre sideleje evt. suppleret med CT. Undersøgelsen skal konfereres med BV og bestilles som akut, indenfor 30 minutter (NIP-indikator)

 • • Mistanke om perforeret oesophagus: Røntgenundersøgelse af oesophagus med vandig kontrast. Hvis denne ikke viser lækage og den kliniske mistanke opretholdes, da supplerende CT med vandig kontrast per os

 • • Mistanke om galdesten: UL

 • • Mistanke om nekrotiserende pankreatit: CT+ i.v. kontrast (evt. men kun efter konf. med overlægevagt) aspiration af nekroser til direkte mikroskopi og dyrkning

 • • Mistanke om pancreascyste: UL/CT med i.v.-kontrast

 

Billeddiagnostik ved symptom: Synkestop

Ved:

 • • Mistanke om fastsiddende objekt i oesophagus: Kontakt øre-næsehals vagthavende. (Røntgen af oesophagus med vandig kontrast bestilles af øre-næse hals afd.)

 • • Mistanke om perforeret oesophagus: Ru af oesophagus med vandig kontrast. Hvis denne ikke viser lækage, da supplerende CT med vandig kontrast

 • • Mistanke om indtagelse af røntgenfast genstand pr. os: Oversigt over hele oesophagus samt hele abdomen

 

Billeddiagnostik ved symptom: Opkastning og flatusstop

 • • Såfremt ileus mistænkes: OOA

 

Billeddiagnostik ved symptom: Icterus

Ved:

 • • Mistanke om galdesten: UL

 • • Mistanke om cholecystit: UL

 • • Mistanke om choledocussten: MRCP

Mistanke om leverlidelse: UL