Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Billeddiagnostik ved symptom: Abdominale smerter

 

Beskrivelse

Smerter i nedre abdomen:

Ved:

 • • Mistanke om absces: CT med i.v, kontrast, CAVE: Kreatininniveau

 • • Mistanke om tyndtarmsileus: CT-skanning af abdomen med i.v. kontrast. Henvisning mærkes med AHA

 • • Mistanke om colon ileus: CT med i.v. kontrast mærket med AHA/indhældning med vandig kontrast per rectum

 • • Mistanke om GYN-lidelse: GU inkl. vaginal UL eller evt. CT (vaginal UL udføres kun af GYN-læger)

 • • Mistanke om perforeret hulorgan: CT med i.v. kontrast henvisning mærket med AHA

 • • Mistanke om anastomoselækage på colon: CT med indhældning af vandig kontrast

 • • Palpabel udfyldning: UL/CT med i.v. kontrast CAVE: Kreatininniveau

 • • Mistanke om internt hernie ved GP: CT med i.v. kontrast mærket med AHA. CAVE: Kreatininniveau

 • • Mistanke om nyre-/uretersten: CT-abdomen uden kontrast (IKCT). Hvis sten, overflyttes pt. umiddelbart til Urologisk Afdeling

 • • Mistanke om blødende aortaaneurisme: UL såfremt undersøgelsen bekræfter dette, tilsyn ved Karkirurgisk Afdeling mhp. evt. supplerende CT-angio

 

Smerter i øvre abdomen:

Ved:

 • • Mistanke om perforeret hulorgan: CT-skanning med i.v. kontrast mærkes med AHA. Undersøgelsen skal konfereres med BV og bestilles som akut

 • • Mistanke om perforeret oesophagus: CT-skanning af oesophagus med i.v. kontrast og vandig kontrast per os

 • • Mistanke om galdesten: UL

 • • Mistanke om nekrotiserende pankreatit: CT+ i.v. kontrast

 • • Mistanke om pancreascyste: CT med i.v.-kontrast

Billeddiagnostik ved symptom: Synkestop

Ved:

 • • Mistanke om fastsiddende objekt i oesophagus: Kontakt øre-næsehals vagthavende. (Røntgen af oesophagus med vandig kontrast bestilles af øre-næse hals afd.)

 • • Mistanke om perforeret oesophagus: CT af oesophagus med peroral vandig kontrast og i.v. kontrast

 • • Mistanke om indtagelse af røntgenfast genstand pr. os: Oversigt over hele oesophagus samt hele abdomen

 

Billeddiagnostik ved symptom: Opkastning og flatusstop

 • • Såfremt ileus mistænkes: CT-skanning med i.v. kontrast mærket AHA

 

Billeddiagnostik ved symptom: Icterus

Ved:

 • • Mistanke om galdesten: UL

 • • Mistanke om cholecystit: UL

 • • Mistanke om choledocussten: MRCP

 • • Mistanke om leverlidelse: UL