Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering af specialeniveau

 

Formål

Formålet med dokumentet er at understøtte registrering af specialiseringsniveauer og den efterfølgende monitorering af specialiseringsniveauerne i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Endvidere er regionerne i henhold til sundhedslovens § 208, stk. 5 forpligtede til årligt at afgive statusrapport til sundhedsstyrelsen om opfyldelse af kravene til varetagelse af tildelte specialefunktioner.

 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Målgruppen er læger i Psykiatrien i Region Nordjylland samt lægesekretærer som har andel i registreringen af specialiseringsniveau i PAS.

Der skal registreres specialiseringsniveau i PAS, såvel for stationære som for ambulante patienter, men ikke for patienter i skadestuen og heller ikke for raske ledsagere.

 

Definition af begreber

SKS

Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem

Tillægskode

En tillægskode kan specificere en SKS-kode

Specialiseringsniveauer

Der er 3 specialiseringsniveauer: hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion

 

Fremgangsmåde

Registrering af specialiseringsniveau

Registrering af specialiseringsniveau for såvel ambulante som stationære patienter er en obligatorisk registrering i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Specialeniveauet registreres som en tillægskode til Aktionsdiagnosen.

Det indebærer, at patienter skal vurderes i forhold til, om de skal behandles på:

  • • Hovedfunktion

  • • Regionsfunktion

  • • Højt specialiseret funktion

 

Ny tillægskode

Senest én måned efter indlæggelse eller senest én måned efter første ambulante besøg, skal der registreres en aktionsdiagnose.

Senest samtidig hermed registreres tillægskoden for specialiseringsniveauet som en tillægskode til aktionsdiagnosen.

Følgende SKS-koder skal anvendes som tillægskode:

 

Tillægskode

Specialiseringsniveau

AZAC2

Hovedfunktion

AZAC3

Regionsfunktion

AZAC4

Højt specialiseret funktion

 

Afslutning af kontakt ved skift af specialiseringsniveau
Hvis en patient under behandlingsforløbet får behov for at blive behandlet på et ændret specialiseringsniveau, skal kontakten afsluttes.

Ved afslutning af kontakten registreres patienten med tillægskoden for specialiseringsniveauet til aktionsdiagnosen, hvis specialiseringsniveauet ikke allerede er registreret.

Derefter skal patienten indlægges/ambulant indskrives på det ændrede specialiseringsniveau.

En patient kan skifte specialiseringsniveau flere gange i løbet af et patientforløb. Patienten afsluttes altid ved skift af specialiseringsniveau - også selvom behandlingen ydes i samme afdeling. 

Dokumentation

Specialiseringsniveauet dokumenteres i PAS.

Ansvar

Det er et lægeligt ansvar at vurdere, om en patient skal behandles på hovedfunktions-, regionsfunktions eller højt specialiseret niveau.

Afdelingens ledende overlæge er ansvarlig for, at den gældende registreringspraksis følges.  

 

Referencer

http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Specialeplanlaegning/Specialeplan_2010/Psykiatri.aspx

http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Specialeplanlaegning/Specialeplan_2010/Boerne_og_ungdomspsykiatri.aspx

http://www.psykiatri.rn.dk/ForFagfolk/Specialer.htm