Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prækankroser i cervix

(Dysplasia epithelialis cervicis uteri et carcinoma in situ)Definition
Ikke-invasive læsioner i cervix, der ubehandlede besidder et potentiale for udvikling af invasiv sygdom. Læsionerne er veldefinerede ud fra cytomorfologiske og histo-patologiske kriterier.
Prækankroserne i cervix omfatter:
Cervix dysplasi (let, moderat og svær dysplasi)
Carcinoma in situ.
Endvidere findes præinvasive læsioner med cylinderepithel uddifferentiering og disse sammenfattes normalt i begrebet 'Adenocarcinoma in situ' (AIS).


Ætiologi
Persisterende infektion med human papillom virus (HPV) af onkogen type er en nødvendig forudsætning for udvikling af cervix dysplasi og dermed invasiv cervix cancer.
Tobaksrygning er også af væsentlig ætiologisk betydning formodentligt ved at øge risikoen for persisterende HPV-infektion.


Symptomer
Prækankroser i cervix er symptomløse læsioner. Blødningsforstyrrelser, kontaktblødning, fluor vaginalis etc. er at betragte som tilfældige, samtidige symptomer uden relation til præinvasive læsioner i cervix.


Undersøgelse
Prækankrose i cervix diagnosticeres primært ved cervix cytologisk undersøgelse, helst udført i et organiseret screeningsprogram.
Abnorm cervix cytologi foranlediger enten øget cervix cytologisk overvågning, eventuelt suppleret med HPV-testning, eller henvisning til kolposkopisk vejledt histologisk udredning.
Der henvises til gynækologisk onkologisk instruksbog/vedhæftede flowskemaer vedrørende kriterier for yderligere udredning.
Den histologiske udredning foregår ambulant.
Der foretages kolposkopi af cervix under anvendelse af en svag eddikesyreopløsning, hvorved abnorme områder på cervix bliver synlige. Der tages biopsier herfra (portiobiopsier), og cervikalkanalen evalueres ved hjælp af cytobrush.
På baggrund af de kolposkopiske fund og resultatet af de histo-patologiske undersøgelser stilles indikationen for eventuel behandling.


Behandling
Behandling af cervix cancer og prækankrose er excisionsbehandling (konisation). Konisation udføres som samme dags kirurgisk indgreb i lokal anæstesi. Konisationsmetoden er el-nålekonisation.
Patienter, der fastholder et ønske om indgrebets udførelse i generel anæstesi eller ikke skønnes egnede til at gennemføre indgrebet i lokal anæstesi, kan naturligvis tilbydes indgrebet udført i generel anæstesi.

Den generelle procedure vil herefter være:

 • • Forud for indgrebet får patienten tablet Bonyl 500 mg, ca. ½ time før indgrebet.
  Efter steril vaginal afvask foretages kolposkopi efter gældende retningslinjer under anvendelse af eddikesyre.

 • • Der injiceres Lidokain med Adrenalin ½ % i cervixsubstansen, jævnt fordelt over hele cervix.
  Der er generelt ikke nogen indikation for anlæggelse af paracervikal blokade.

 • • Med elnål udskæres i overensstemmelse med de kolposkopiske fund en passende konus. Det tilstræbes, at konus udskæres i en jævn bevægelse for at mindske termiske artefakter.

 • • Efter at konus er fjernet anvendes kuglebrænder og konuskraterets rande, sideflader og bund elkoaguleres til der opnås fuld hæmostase.
  Der oplægges generelt ikke vaginalmeche.

 • • Den fjernede konus op klippes kl. 12 og udspændes på korkplade med epitheloverfladen opad.

 • • Patienterne observeres ½-1 time i Gynækologisk Dagafsnit og kan herefter udskrives.

 • • Patienterne tilsendes endeligt mikroskopisvar og i forbindelse hermed besked om fremtidige kontroller.

 

 

Opfølgning
Når svar på den histo-patologiske undersøgelse af konuspræparatet foreligger, informeres patienten per brev om de påviste forandringer og om videre kontrol (standardbrev).
Da HPV-DNA test er den mest prædiktive test for tilstedeværelse af restdysplasi eller risiko for senere dysplasi, kontrolleres alle efter konisation hos egen læge med HPV-DNA test og cytologi efter 6 måneder. Dette uanset eventuel randinvolvering i konus.
Ved randinvolvering i konus kontrolleres yderligere med HPV-DNA test og cytologi 12 måneder efter konisation (hos egen læge).


Se nedenstående flowskemaer.


Billede 2

 

 

 

 

 

Billede 6

 

 

 

 

Billede 7