Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Vejledning til lungeemboli

 

Valg af protokol

Når der skal vælges protokol til lungeemboli, så vurder kun størrelsen på thorax. En stor mave eller stor bagdel har ingen indflydelse på billedkvaliteten.

 

XS lungeemboli

er til meget små, spinkle thorax. Fx voksne der er på størrelse med store børn.

STD lungeemboli

passer til langt de fleste patienter.

XL lungeemboli

er til patienter med omfangsrigt thorax, enten pga. muskler, fedt eller mammae.

 

Vælg tilsvarende protokol på automatsprøjten, hvor flow og kontrastmængde er tilpasset CT protokollen på skanneren.

 

Test bolus

Placeres ca. 1 cm under Carina. Justér evt. W/L på scout for at finde stedet. Start kontrast og skanner samtidigt, og afbryd skanner når kontrastopladningen i Truncus Pulmonalis er aftagende.

Billede 3

Billede 1

Billede 5

Via Measurements og MIROI aflæses delay til max opladning i Truncus Pulmonalis:

 • • Measurements

 • • MIROI

 • • Ellipse ROI

Læg ROI i Truncus Pulmonalis (rød pil). ROI må gerne være stor. For nemheds skyld, så placer ROI på en billede med kontrastopladning.

 • • Klik OK

 • • Resultatet ses som en kurve, hvor max opladning er kurvens top. Aflæs antal sekunder og find skandelayet i tabellen på protokollen. Alle punkter tælles med, inkl. punktet på Y-aksen.

 • • Hvis der IKKE ses en tydelig top på kurven, så lav en ny ROI, eller gentag test bolus med en anelse mere kontrast.

Højden på kurven, altså HU værdien, er ikke vigtig. Screen save er ikke nødvendig.

 • • Tryk Next Series på skanneren.

 • • Skandelay fundet i tabellen indtastes i feltet Prep Group.

 

Skanning

 • • Planlæg skanning fra diafragma til og med aortabuen.

 • • Start igen automatsprøjte og skanner samtidig med et fastsat delay, der er udregnet som ovenfor.

 • • Patienten skal trække vejret roligt, derfor er der ikke sat voice besked på protokollen.

Det er OK at de stanser vejrtrækningen, men det er strengt forbudt at lave max inspiration inden de holder vejret. Dette ændrer trykket i thorax, sådan at inflow fra Vena Cava Superior bremses og i stedet flyder blod fra Vena Cava Inferior ind til hjertet. Sidstnævnte kar indeholder ikke jodholdigt kontrast, så undersøgelsen vil mislykkes!

 

Billede 2

 

Skanning af HELE THORAX

 • • Protokollerne er designet til meget korte skanlængder/skantider, så er der visiteret at hele thorax skal medskannes, gives der muligvis ikke kontrast nok.

 • • Følg vejledningen frem til ”Skanning”

 • • Aflæs skantiden på skanneren, den er måske blevet 8 sekunder… Dvs. at der også skal gives IV kontrast i 8 sekunder.

 • • Øg kontrastmængden ind til injektionstid og skantid varer lige længe:

  • ▪ Tryk på RØD knap på sprøjten.

  • ▪ OK

  • ▪ Same Patient

  • ▪ Indtast ønsket kontrastmængde i øverste grønne række. (Kontrasten i Test Bolus)

  • ▪ Slet de to nederste rækker med NaCl og IV + Hold, eller undlad at bruge den del af kontrastprotokollen.

 • • Start skanner og automatsprøjte samtidigt.

 

Billedkriterier

Ved CT skanning obs lungeemboli er perfekt kontrasttiming altafgørende. Kontrasten skal ligge i Truncus Pulmonalis, og ud i de perifere lungearterier. Når det lykkes ser det sådan her ud:De første billeder bør vise en tom aorta. Hvis der er kontrast i aorta, er der skannet for sent.

Kontrasopladningen bør være over 200 HU og højere i truncus pulmonalis, end i aorta.

Her er der 243 HU og embolier.

Samme patient. Truncus er fyldt og der er kontrast på vej tilbage til hjertet via lungevener. Det øverste sæt lungekar skal være mest opladte.

Billede 10

Billede 11

Billede 12

Hvis undersøgelsen ikke matcher billedkriterierne, så gentag skanningen med ny timing. Konferér gerne med en læge først.

Billede 9