Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blod-gas – Decentralt laboratorieudstyr

Formål

At beskrive kvalitetssikringstiltag og ansvarsfordelingen mellem kliniske afsnit og Klinisk Biokemisk Afdeling, for decentralt udførte analyser. Kvalitetssikringstiltag skal efterleve kravene i ISO 15189 ”Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetencer”, og Klinisk Biokemisk Afdelings retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital.

Definition af begreber

Klinisk Biokemisk Afdeling repræsenterer: Aalborg Universitetshospital matrikel Nord og Syd samt Hobro, Farsø og Thisted samt Psykiatrisk Sygehus (inkl. Brandevej).

Decentralt udførte analyser repræsenterer:

  • • Analyser der udføres af personale, der ikke er ansat i Klinisk Biokemisk Afdeling

  • • Analyser der udføres på udstyr placeret udenfor de kliniske biokemiske afsnit og kvalitetssikres af Klinisk Biokemisk Afdeling.

Beskrivelse

Apparat type

ABL800, ABL90

 

Kontaktpersoner på Klinisk Biokemisk Afdeling

Mail ABLbruger@rn.dk

Funktionsansvarlig bioanalytiker Jane Bliksted – Aalborg Universitetshospital

Fagspecialister

Anne Marie Pilegaard – Thisted, Aalborg Universitetshospital

Lasse Winther Andersen – Aalborg Universitetshospital

Camilla Sørensen – Aalborg Universitetshospital

Annette Svendsen – Hobro, Aalborg Universitetshospital

 

Undervisning:

Klinisk Biokemisk Afdeling varetager den nødvendige undervisning af personale i det kliniske afsnit. Det er det kliniske afsnits ansvar, at personalets kompetence til anvendelse af apparaturet opnås og opretholdes ved deltagelse i undervisningen, der udbydes af Klinisk Biokemisk Afdeling.

Der kræves et personligt bruger-id samt certificering for at kunne betjene apparaturet. Uden bruger-id kan apparatet ikke aktiveres. Den personlige kode svarer til RegionsID, og printes på personalekortet.

 

Certificering opnås ved:

  • • Deltagelse i undervisningen afholdt af Klinisk Biokemisk Afdeling.

  • • Udfyldelse af kompetenceark hvor brugeren i samarbejde med en lokal superbruger gennemgår en eller flere tilfredsstillende prøvetagninger og analyser.

  • • Den enkelte bruger kvitterer for gennemlæsning af relevante vejledninger.

Kompetencearket fremsendes fysisk til funktionsansvarlig for POCT. Herefter aktiveres den personlige kode til

alle ABL på Aalborg Universitetshospital.

 

Recertificering vil foregå i form af elektronisk test.

I forlængelse af undervisningen udarbejder Klinisk Biokemisk Afdeling brugervenlige apparatur- instrukser tilgængelige i Region Nordjyllands dokumenthåndteringssystem: ABL8xx - betjeningsvejledning – decentral og ABL90 FLEX Plus - Betjeningsvejledning - decentral

 

 

Betingelser

Forud for etablering af patientnær analysevirksomhed udarbejdes i overensstemmelse med ”Retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital”, en kontrakt, hvor indkøb, økonomi og service/vedligeholdelse er aftalt mellem de involverede parter.

De driftsmæssige forpligtelser vedr. decentralt udstyr påhviler det kliniske afsnit. Ved misligholdelse stilles det kliniske afsnit økonomisk ansvarlig.

 

Arbejdsopgaver

Ansvar

Den kliniske afdeling

Klinisk Biokemisk Afd.

Prøveanalysering

X

 

Daglig rengøring

X

X

Kvalitetskontrol, efter anvisning på apparat

 

X

Reparation samt returnering af defekte apparater

 

X

Kontrol af reagenser

 

X

Udskiftning af utensilier

 

X

Vedligehold

 

X

Indkøb af forbrugsvare ifølge rammeaftale

 

X

Svaraflevering

X

 

 

Referencer

Retningslinje for decentral analysevirksomhed (nærpatientundersøgelse; Point-of-care-testning) Klinisk Biokemisk Afdelings retningslinjer vedrørende decentral analysevirksomhed på Aalborg Universitetshospital.

Dansk Standard DS/EN ISO 15189 ”Medicinske laboratorier – Krav til kvalitet og kompetencer”.

Decentral analysevirksomhed (nærpatientundersøgelse; Point-of-care-testning)