Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikkerhedsprocedure for patienter til MR undersøgelse

 

Struktur

Proces

Resultat

Metalskema.

MR-personalet kontrollerer at der foreligger et metalskema på pt. og at pt.data stemmer overens med henvisningen i RIS.

At det korrekte metalskema er modtaget.

Patienten og metalskema.

MR-personalet udspørger patienten ifht. metalskemaet i omklædningskabinen.

At metalskemaet stemmer overens med pt.

Afvigelser i metalskema.

Ved afvigelser i metalskema, hvor MR-personalet er i tvivl om pt. sikkerhed ved MR-us, kontaktes den ansvarlige radiolog. Den ansvarlige radiolog tager stilling til om afvigelsen er kontraindikation for.us.

Sikre at pt. kun bliver MR-us., hvis der ingen kontraindikationer er.

Utilstækkelige oplysninger i metalskema.

Hvis oplysningerne på metalskemaet er utilstrækkelige, kan den ansvarlige radiolog ikke afgøre om der er kontraindikation for MR-us. Pt.udsættes.

Den henvisende instans kontaktes og denne skal sørge for at oplysningerne bliver fyldestgørende. Hvis der ingen kontraindikationer er, får pt en ny tid.

Sikre at pt. kun bliver MR-us., hvis der ingen kontraindikationer er.

Patientadgang til MR-skannerrummet.

Pt. kontrolleres for kontraindikationer ifht. metalskema. Pt. afmonteres div. metalgenstande og udleveres evt. sygehustøj. Døren fra omklædningskabinen til skannerrummet åbnes først når sikkerhedsforholdene er i orden.

 

Sikre patientadgangen til MR-skannerrummet.