Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af bækkenskyller (8.3.6)

Generelt

Bækkenskyllere anvendes til vask og desinfektion af bækkener, urinkolber, fade, sugeglas og lignende. Bækkenskyllere skal være forsynet med indsatse, der fastholder emnerne i korrekt position i forhold til dyserne.

Rengøring og desinfektionsproces

  • • Bækkenskylleren rengør bækkener, urinkolber og lignende

  • • Bækkenskylleren afslutter rengøringen med en varmedesinfektion.

Tilbehør til bækkenskyllere

Kun indsatse, der hører til bækkenskylleren, må anvendes.

Lastning

  • • Bækkener og urinkolber placeres på de dertil indrettede holdere i bækkenskylleren, dog maksimalt det antal som fabrikanten anbefaler

  • • Anvendes bækkenskylleren til andet end bækkener og urinkolber, skal disse placeres i tilhørende indsatse, så vandspuling sikres overalt.

Visuel kontrol

  • • Efter afsluttet program kontrolleres det, at bækkenskylleren ikke har fejlmeldt, og at godset er rent og uden rester af sæbe

  • • Efterfølgende kontrolleres bækkenskyllerens holdere, dyser og indsatse for synlig forurening, som fjernes, inden bækkenskylleren igen anvendes.

Vedligehold og kontrol

  • • I henhold til producentens anvisninger

  • • Alle udførte kontroller og evt. fejlmeldinger skal registreres i logbog.

Validering af bækkenskyllere

Mindst en gang årligt skal bækkenskylleren valideres af Teknisk Afdeling i form af funktions- og desinfektionskvalificering og rutinekontrol. Dette dokumenteres i logbogen.

Referencer

  1. 1. Dansk Standard. DS/EN ISO 15883-1. Vaskedesinfektorer – del 1: Generelle krav, termer og definitioner samt prøvninger. Dansk Standard 2009

  2. 2. Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren. Statens Serum Institut. 2013.