Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Subkutan Injektion – Subkutan nål – ”tegnestift”

Beskrivelse

Patienter indlagt i Hæmatologisk Sengeafsnit kan i perioder have brug for subcutan medicinering. I tilfælde med voldsomme smerter, kvalme/opkastning, almen svækkelse eller ved livets afslutning, hvor det kan være svært at indtage peroral medicin, kan subcutan medicinering være et godt alternativt. I disse situationer anlægges subcutan nål for at sikre sufficient symptomlindring, som alternativ til gentagne injektioner.

Definition af begreber

Subkutan nål: I Hæmatologisk sengeafsnit er valgt Neria G27 med nålelængde på 6 mm, monteret med 60 cm lange og injektionsstuds. Indre volumen på slangen er 0,1 ml.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i Hæmatologisk afdeling

Formål

En subkutan når har følgende fordele:

Let at anlægge

Skånsom for patienten

Kan anvendes både til bolus og kontinuerlig medicinering

Patienten kan få sin medicin på trods af

    • • Obstruktion

    • • Kvalme/opkastning

    • • Almen svækkelse

 

Hvor anlægges den subkutane nål

Nålen anlægges hvor huden er tør og varm med god blodgennemstrømning, under hensyntagen til hvor den generer patienten mindst – typisk på låret eller øverst på brystkassen, men overarmen kan også bruges. Det er vigtigt at den ikke anlægges hvor der er ødemer, sår eller infektioner.

Ved anlæggelsen tages hensyn til:

Om patienten skal kunne medicineres i søvne

Patientens behov for mobilitet

Om patienten ønsker nålen skal kunne ses eller ej

Om patienten pga. kognitive forstyrrelser vil kunne komme til at seponere den subkutane nål

 

Ved behov for administration af flere medikamenter anlægges en subkutan nål til hvert præparat, da det så ikke er nødvendigt at skylle efter med NaCl, hvilket er en fordel, da den indgivne medicin ellers nemt vil komme til at ligge i en lomme med Nacl efter indgift, og dermed blive fortyndet.

 

Placeringen af den subkutane nål noteres i EPJ under Invasive og Noninvasive adgange. Hvis der er flere nåle anlagt noteres det hvilket medikament den enkelte er primet med.

 

Hvordan anlægges den subkutane nål

Nålen anlægges af sygeplejerske

Nålen anlægges i en vinkel på 90 grader, men hvis patienten har meget sparsomt fedtlag, man den gives et knæk på 45 grader før anlæggelsen.

 

Procedure:

Slangen monteres med en nålefri membran (posiflow) og fyldes med det medikament, den skal bruges til. Lad evt. sprøjten blive siddende på hvis medicinen skal gives umiddelbart efter anlæggelsen.

Desinficer huden to gange med spritswaps indeholdende klorhexidin 0,5% og lad huden tørre hver gang

Fjern beskyttelsen på nålen og anlæg den i en hudfold.

Masser plasteret på nålen godt fast på huden.

Dæk den subkutane nål og det meste af slangen med gennemsigtig forbinding, f.eks. CVK-forbinding eller tegaderm.

Noter medikament og anlæggelsesdato på plasteret.

 

Medikamenter til subkutane injektion

I Hæmatologisk Afdelingen

 

 

 

Generisk navn

Handelsnavn

Morfin

Metadon

Oxycodon Hydroclorid

 

Metoklopramid

Haloperidol

Solumedrol

Ondansetron

Butylskopolamin

Glycopyrron

Midazolam

Levopramazin

Diazepam

Furosemid

Relistor

 

(Morfin)

 

(Oxynorm)

 

 

(Primperan, Emperal)

(Serenase)

(Solu-medrol)

(Zofran)

(Buscopan)

(Robinul)

Dormicum)

(Nozinan)

(Stesolid, helst opløsning, emulsion kan dog bruges)

 (Furix, Diural)

 

 

Observation

 

Indstiksstedet observeres ved hver injektion eller mindst én gang i døgnet for rødme, ødem, sivning og pus. Hvis der løber blod tilbage i slangen, omplaceres nålen.

Indstiksstedet inspiceres, hvis der udvikles infektionstegn som ømhed, rødme eller hævelse svarende til indstiksstedet, feber af ukendt årsag eller anden mistanke om kateterrelateret infektion

Ved brusebad dækkes kanylen af et vandtæt badeplaster.

Den subkutane nål skiftes hver tredje til femte dag.

 

Reference:

Medicinsk behandling i senpalliativ og terminal fase

 

http://pavi.dk/Libraries/medicinadministration/sucutan-n%C3%A5l-team-aarhus.sflb.ashx

Subkutan medicinering af terminale patienter

Infektionshygiejnisk retningslinje 5.1

 

Forfatter Anni Behrentzs, Sygeplejerske med særlig klinisk funktion – undervisning og udvikling, Hæmatologisk Sengeafsnit 7 vest, Aalborg Universitetshospital.

 

Dette dokument erstatter ”Subcutan Injektion – Sommerfugl (BD Valu-set) 04062015