Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tidsfrister vedrørende notatskrivning i Psykiatrien

 

Formål

Formålet med instruksen er at formidle maksimale tidsfrister vedrørende skrivning af forskellige typer af notater, som er dikteret i MIRSK.

Tidsfristerne er vigtige af hensyn til at sikre, at den kliniske dokumentation er tilgængelig, når der er behov for den.

 

Beskrivelse

I Psykiatrien gælder følgende maksimale liggetider for notater, før de skrives og er tilgængelige i Clinical Suite. Der skelnes mellem:

 • • Akutte notater, som dikteres indenfor én time og skrives umiddelbart derefter. Overordnet skal aften- og natdiktater skal være skrevet inden næste dags stuegang kl. 9.30.

 • • Subakutte og normale notater, som dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer, når notatet drejer sig om en indlagt patient. Øvrige subakutte/normale notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage.

I tabellen herunder konkretiseres disse principper:

 

Notattype

Ved indlæggelsesforløb

Ved ambulante forløb

Assistancenotat

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives inden 24 timer.

-

Lægenotat

Notater dikteres indenfor én time og skrives umiddelbart derefter, når beskrivelses-overskriften i lægenotatet vedrører:

 • • Indlæggelsen

 • • Gennemgang

 • • Tvang

 • • Medicin

 • • Voldsrisiko

 • • Selvmordsrisiko

 • • Overflytninger

 • • Psykiatrisk tilsyn på somatisk afdeling

 

Øvrige notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres inden for én time og skrives umiddelbart derefter, når beskrivelses-overskriften i lægenotatet vedrører:

 • • 1.notat/forvisitation

 • • Gennemgang

 

Øvrige notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage

Epikrise

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage

Behandlingsplan

Notater dikteres indenfor én time og skrives umiddelbart derefter

Notater dikteres indenfor én time og skrives umiddelbart derefter

Plejenotat

Notater dikteres indenfor én time og skrives umiddelbart derefter, når beskrivelses-overskriften i plejenotatet vedrører:

 • • Indlæggelsen

 • • Voldsrisiko

 • • Selvmordsrisiko

 

Øvrige notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres indenfor én time og skrives umiddelbart derefter, når beskrivelses-overskriften i plejenotatet vedrører:

 • • 1.notat/forvisitation

 • • Gennemgang

 

Øvrige notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage

Pædagognotat

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage

Diætistnotat

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage

Fysioterapeutnotat

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage

Ergoterapeutnotat

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage

Musikterapeutnotat

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage

Psykolognotat

Notater dikteres indenfor én time og skrives umiddelbart derefter, når beskrivelses-overskriften i psykolognotatet vedrører:

 • • Indlæggelsen

 • • Voldsrisiko

 • • Selvmordsrisiko

 

Øvrige notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres indenfor én time og skrives umiddelbart derefter, når beskrivelses-overskriften i psykolognotatet vedrører:

 • • 1.notat/forvisitation

 • • Gennemgang

 

Øvrige notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage

Socialrådgivernotat

Notater dikteres indenfor 6 timer og skrives indenfor 24 timer.

Notater dikteres indenfor én time og skrives umiddelbart derefter, når beskrivelses-overskriften vedrører:

 • • 1.notat/forvisitation

 • • Gennemgang

 

Øvrige notater dikteres indenfor 6 timer og skrives og evt. fremsendes indenfor 3 dage