Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb for kræft i hjernen

Det typiske pakkeforløb:

Patienter henvises til pakkeforløb ved begrundet mistanke om kræft i hjernen. Begrundet mistanke er til stede, når mindst ét af følgende 5 kriterier er opfyldt:

 • • CT- eller MR-scanning (udført på andre indikationer) har påvist intrakraniel rumopfyldende proces, som giver mistanke om kræft i hjernen

 • • Nyopstået fokalt neurologisk udfaldssymptom (f.eks. halvsidig lammelse, styringsbesvær føleforstyrrelse, synsfeltdefekt eller afasi) progredierende over dage / uger uden andre sandsynlige forklaringer, som f.eks. subduralt hæmatom, multipel sklerose, mv.

 • • Nyopstået epileptisk anfald hos voksne uden andre sandsynlige forklaringer som f.eks. misbrug, søvndeprivation, mv.

 • • Nyopstået adfærds-/personlighedsændring eller kognitive deficits, progredierende over uger / få måneder uden andre sandsynlige forklaringer, som f.eks. primær demenssygdom, psykiatrisk lidelse, misbrug, mv.

 • • Nyopstået hovedpine eller markant ændring i tidligere hovedpinemønster som er progredierende over 3-4 uger, og hvor grundig anamnese og objektiv undersøgelse ikke har afsløret andre sandsynlige forklaringer, som f.eks. traumefølger, bihulebetændelse, analgetika-overforbrug, mv.

N.B.: Kriterierne er uafhængige af eventuel tidligere eller aktuel anden kræftsygdom.

Bagvagten på Neurologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, kontaktes via nummeret 9766 0000. Er der enighed om, at patienten skal indgå i pakkeforløbet fremsender henvisende læge en (akut) Edifact-henvisning.

De praktiserende læger i Region Nordjylland har en instruks på sundhed.dk de følger – klik her

Når henvisningen er modtaget på neurologisk afdeling – starter pakkeforløbet og neurologisk bagvagt bestiller og aftaler en akut MR-scanning røntgen afdelingen (Aalborg/Hjørring/Thisted).

 • • Neurologisk afdeling koder AFB23A ved henvisningens start.

 • • Røntgen afdelingen koder AFB23B ved første fremmøde (MR-scannings datoen).

Neurologisk afdeling vurderer billeder senest næstfølgende kalenderdag og henviser til neurokirurgisk afdeling, hvis der på MR-skanning er tegn på kræft. Der skal uændret foretages beskrivelse af skanningen ved Radiologisk afdeling.

 • • Hvis MR-scanningen afkræfter mistanken om kræft i hjernen koder neurologisk afdeling AFB23X1

 • • Hvis pakkeforløber afsluttes fordi patienten ønsker det kodes AFB23X2

Når forløbet fortsætter i neurokirurgisk regi, udføres operation (biopsi eller resektion/excision) og når det endelige patologisvar foreligger, afsluttes udredningen og kodes AFB23C.

Herefter henvises patienten til efterbehandling på Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Det atypiske pakkeforløb for kræft i hjernen:

Patienter henvises til neurokirurgisk afdeling med en scannings verificeret ”kræft i hjernen” fra almen praksis, privathospital, anden sygehus afdeling etc.

 • • Neurokirurgisk afdeling koder AFB23A ved henvisningens start.

 • • Hvis scanningen og samtale afkræfter mistanken om kræft i hjernen koder neurokirurgisk afdeling AFB23X1

 • • Hvis pakkeforløber afsluttes fordi patienten ønsker det kodes AFB23X2

 • • Neurokirurgisk afdelingen koder AFB23B ved første fremmøde (ambulante samtale).

Når forløbet fortsætter i neurokirurgisk regi, udføres operation (biopsi eller resektion/excision) og når det endelige patologisvar foreligger, afsluttes udredningen og kodes AFB23C.

Herefter henvises patienten til efterbehandling på Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Ved enhver tvivl kontakts den forløbs ansvarlige overlæge. Ph.d. René J. Laursen, Neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd, rjl@rn.dk eller 9766 2437.

Download hele ”Pakkeforløbet for kræft i hjernen” her