Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Slyngeoperation ved ufrivillig vandlandladning (TVT) Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Grundlag for Slyngeoperation – se relation ”Urininkontinens”

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer TVT operation.

Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammenhængende patientforløb.

 

Dagen før indlæggelse

Fra præbookingskema overføres i EPJ

 • Sygeplejeanamnese

 • KRAM- og MRSA –screening

 • Tjekke om der er blodtype

 • Hvis patienten har diabetes, tjekke at GIK-drop profil er taget rettidigt, så svarene er klar på operationsdagen – se relation ” GIK-drop”.

 • Patientens og pårørendes telefonnummer

 • Vigtige noter skrives på Cetrea

 

På indlæggelsesdagen før operationen

 • Bookingmodulet åbnes - melde at patienten er mødt og senere klar til OP

 • Identificere patient med navn og CPR, påsætte armbånd

 • Spørge om patienten har modtaget information om indgreb – hvis ikke gives skriftlig og mundtlig information.” Slyngeoperation ved ufrivillig vandladning (TVT)” eller ”Slyngeoperation ved ufrivillig vandladning (TOT)” – se referencer

 • Gøre patienten klar til operation - se relation ” Præ-, per- og postoparativ infektionsforebyggelse”

 • Udlevere TED-strømper hvis disse er ordineret i operatørsamtalen

 • Barbere område ved os pubis

 • Give og kvittere for evt præmedicin i EPJ

 • Der anlægges venflon og opsættes i.v. Ringer-acetat ved faste i > 6 timer

 

Til top

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Blødning og velbefindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Forbindingen tilses og skiftes ved behov

 • Venflon seponeres

 • Tilbyde mad og drikke (bør ikke drikke mere end 2 liter/døgn)

 • Ved behov for p.n. smertestillende: NRS – score før. Effekt vurderes

 • Opfordre til vandladning indenfor 2 timer efter operationen

 • Patienten vejledes i:

- at slappe så meget af som muligt og lade vandet løbe uden brug af bugpresse.

- dobbelt vandladning

- scanning efter vandladning, da det er normalt ikke at kunne tømme blæren helt ved de første vandladninger

 • SIK ved tegn til residualurin ( > 500 ml ) eller manglende spontan vandladning. Dog SIK til natten ved indlagt hvis >150 ml efter spontan vandladning for at undgå overfyldt blære.

 • Ved 1. vandladning med residualurin < 150 kan patienten udskrives

 

Til top

 

Udskrivningssamtale - Udskrivningsinformation: ”Udskrivningssamtale efter slyngeoperation”- se referencer

 • Obs om patienten skal informeres af læge eller udskrives ved sygeplejerske

 • Vejlede patienten i smertebehandling efter udskrivelsen

 • Bilkørsel efter ca. 2 dage

 • Cykle efter 14 dage

 • Genoptage arbejdet efter 2 - 4 uger, ingen tunge løft i 4 uger, da bindevævet skal være stabilt

 • Genoptage samleje efter 4 – 6 uger

 • Genoptage evt. behandling med Vagifem efter 14 dage

 • Forventet vaginalblødning i en uge

 • Vejlede i at fjerne forbindingen efter 24 timer, bibeholde steristrips til de selv falder af

 • Vejlede i at søge læge ved:

  • - blødning mere end menstruation

  • - ildelugtende udflåd

  • - Feber

 • Ved vandladningsbesvær vejlede i:

  • Afslappet vandladning, må ikke bugpresse.

  • I dobbelt vandladning

  • I at holde maven i orden, afføringen lind evt vha Magnesia e.l.

  • Vejlede i at søge kontakt til Gynækologisk Ambulatorium ved fortsatte vandladningsproblemer inden for de første 14 dage, så båndet evt. kan reguleres

 • Informere om telefonkonsultation efter 3 måneder eller tid i ambulatoriet. Tid for konsultation kommer i e-Boks

 • DUGABASE skema udleveres, og patienten informeres om at udfylde skemaet umiddelbart inden konsultationen

 • Udskrivelse noteres Bookingmodul

 

Til top

Formål

Give patienten tryghed under indlæggelse og sikkerhed ved udskrivelse

Referencer

Informationspjece: Slyngeoperation ved ufrivillig vandladning (TVT) Pdf center nummer KBUA01-216

Udskrivningsinformation: Udskrivningssamtale efter slyngeoperation Pdf center nummer: 80010860ta03