Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Introduktion af erstatningsvagter, der udfører pleje og behandling af patienter i Klinik Psykiatri Nord

 

Problemstilling

For at sikre kvalitet og sikkerhed i sygeplejen er det nødvendigt at alle erstatningsvagter introduceres i hver vagt, så de er i stand til at varetage de opgaver, der ligger inden for deres ansvars- og kompetenceområde.

 

Målgruppe

Alle erstatningsvagter der varetager sygeplejeopgaver i Klinik Psykiatri Nord.

 

Formål

At sikre optimal pleje og behandling af patienter i Klinik Psykiatri Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse

Erstatningsvagter får en relevant patientgennemgang herunder risikovurdering i relation til selvmordsrisiko og voldsrisiko. Desuden medicinhåndtering og patientidentifikation samt instruks for overflytning/indlæggelse af patienter i Klinik Psykiatri Nord

Erstatningsvagter kender og forstår at anvende:

  • • Alarmsystemet

  • • Telefonsystemet, herunder tilkald af vagthavende læge

  • • Brandinstruks, udstyr og nødudgange

 

Erstatningsvagter er i stand til at orientere sig og finde rundt i afsnittet, hvor vagten afvikles.

Har fået udleveret og kvitteret for nøgler, og har kendskab til låste/åbne døre (linneddepot, knivskuffe, anvendelse af bælte etc.)

Erstatningsvagter har kendskab til hvor hjertestopudstyret befinder sig i afsnittet og kan alarmere i henhold til hjertestopinstruks.

Erstatningsvagten skal via vikarbureauet være bekendt med funktionsbeskrivelsen for eget fagområde.

Den ansvarlige sygeplejerske eller andet fast personale skal introducere erstatningsvagten i starten af vagten, således at erstatningsvagten kan leve op til formålet i denne retningslinje.