Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse, generelt, Medicinsk – Ortopædkirurgisk sengeafsnit MO3, Thisted

 

Beskrivelse:

Ved indlæggelsen:

Forberede patient og pårørende på forventet indlæggelsestid.

Indhent samtykke, i.f.t. at sende besked via TSM til hjemmeplejen, hvis pt. har kontakt dertil, eller vurderes til at få behovet efter udskrivelse. Forventet forløb og forventet udskrivelsesdag skrives på.

 

 • ➢ Plejepersonalet der er tildelt patienten starter en målrettet dataopsamling angående: Hjemlige forhold; evt. socialt netværk; patientens tanker omkring fremtiden m.m.

 • ➢ Der tages evt. kontakt til pårørende, for at høre om deres tanker og forventninger til udskrivning af deres pårørende.

 • ➢ HUSK: dokumentation i EPJ

Hjemmeplejen:

 • ➢ Ifølge samarbejdsaftalen modtages Indlæggelsesrapport indenfor 24 timer.

 • ➢ Denne kan muligvis supplere med oplysninger om patientens hjemlige forhold / Indretning af hjemmet / deres faglige bud på fremtiden; kan pt. udskrives til eget hjem eller er der behov for aflastningsplads?

 • ➢ Evt. videokonference aftales tidligt i patientforløbet.

Efter operationen:

 • ➢ Fysioterapeuten og ergoterapeuten inddrages i.f.t. at afklare patientens fremtid, med henblik på om udskrivelse skal være til eget hjem / genoptræningsplads eller evt. gæsteplads.

 • ➢ Dokumentation af samarbejdet dokumenteres i EPJ.

 • ➢ Opdater Plejeforløbsplan i TSM løbende, så hjemmeplejen informeres.

 • ➢ Dagen før oprettes Udskrivelsesrapport, og gemmes. Må IKKE sendes, da der I samme forbindelse vil gå en Advis til visitator, om at patienten er udskrevet.

 

På udskrivelsesdagen:

 • ➢ På udskrivelsesdagen færdiggøres ”Udskrivelsesrapport”. Denne sendes til visitator via TSM.

Printes ud, gennemgås med patienten og medsendes.

Vær opmærksom på, at følgende medsendes patienten:

 • ➢ Udskrivelsesrapport.

 • ➢ ”Epikrisen med i hånden”

 • ➢ Ajourført medicinliste.

 • ➢ Medgivet medicin til og med middag,1 hverdag, samt evt. smertestillende.

 • ➢ Evt. AK-behandling – opfølgning på denne

 • ➢ Egen medicin?

 • ➢ Fragmin?

 • ➢ Agraftang, hvis agraffer skal fjernes af hjemmeplejen.

 • ➢ Hjælpemidler, som patienten skal have med hjem fra fysioterapien / ergoterapien.

 • ➢ Evt. plaster/forbinding, hvis det vurderes at der er behov for skiftning.

Generelt

 • ➢ Sikre sig, at patienten har forståelse for den videre plan.

 • ➢ Sikre sig, at patienten er informeret om at reagere på infektionstegn, gipsgener, sivning, øget behov for smertestillende m.v.

 • ➢ Ambulant tid medsendes ved udskrivelse, hvis det er indenfor 1 uge. Ellers sørger sekretæren for at tiden sendes til patienten. OBS hvis patienten skal til anden adresse end hjemadressen.

 

Formål:

Kvalitetssikring af, at udskrivelse planlægges i overensstemmelse med bestemmelser i gældende samarbejdsaftale.