Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes: Perioperativ væske og insulinbehandling.

Præoperative krav ved planlagt operation:

 • • Blodsukker (BS) 6-10 mmol/l

 • • Ingen keton i blod eller urin

 • • Væsketal: Na, K, carbamid/kreatinin

 • • Første patient på operationsprogrammet

 • • Fastende for føde i 6 timer, modermælk 4 timer

 • • Ændring af vanlig insulin, se under respektive afsnit nedenfor.

 

 1. 1. Perioperativ væskebehandling:
  10% glukose tilsat 40 mmol NaCl og 20 mmol KCl /1000 ml
  Hos større børn uden særlig risiko for hypoglykæmi vælges 5% glukose.

  OBS:

Hvis s-K >6,0

Undlades K tilskud

Hvis s-K <3,5

Tilsættes i stedet 40 mmol/l

 

 

 

 

Vedligeholdelsesvæske efter barnets vægt:

 

For hvert kg mellem 0 – 10 kg

4 ml/kg/time

For hvert kg mellem 10 – 20 kg tillægges

2 ml/kg/time

For hvert kg over 20 kg tillægges

1 ml/kg/time

 

 

Eks: 25 kg: 10 x 4 ml + 10 x 2 ml + 5 x 1 ml = 65 ml/time.

 

II. Perioperativ insulinbehandling

 • • BS måles hver ½-1 time under operationen og de følgende timer efter operationen

 • • Tilstræbe BS mellem 5 – 10 mmol/l under indgrebet, 5-8 mmol/l efter indgrebet.

A). Ved længerevarende indgreb–al ”skærende” kirurgi (mere end 30-60 min)

Planlagt operation ved 9-tiden:

 • • Undlad vanlig morgeninsulin

 • • Kl. 7 opstartes insulin infusion, se nedenfor

 • • Kl. 7 opstartes glukosedrop, se ovenfor.

Insulin infusion: Der anvendes infusionspumpe med 100 ml isotonisk NaCl, som tilsættes 100 ie Actrapid fra Penfill (100 ie/ml) med 12,7 mm kanyle. Herved opnås blandingen 1 ie/ml

Slangesystemet skylles godt igennem, så plasten bliver mættet med insulin inden det tilkobles patienten. Insulindroppet kan tilkobles som sidedrop til glukosedroppet. Hos små børn kan vælges en svagere insulinblanding 0,5 ie/ml.
Insulininfusionen justeres løbende efter nedenstående tabel ud fra BS-målinger:

 

Blodsukker

Insulininfusion

< 7 mmol/l

0,025 ie/kg/time

8 – 12 mmol/l

0,050 ie /kg/time

12 – 15 mmol/l

0,075 ie/kg/time

>15 mmol/l

0,1 ie/kg/time

 

Insulininfusionen kan stoppes kortvarigt hvis BS < 4 mmol/l, men højst 10-15 min.
Insulin og glukosedroppet fortsættes til patienten kan spise igen. Insulindroppet seponeres en ½ time efter genoptagelse af subkutan insulininjektioner.

 

B). Ved mindre og kortvarige indgreb (<30 – 60 min.) (Øre-dræn, tyndtarmsbiopsi, MR-skan.)

1) Basal-bolus insulinregime (Levemir/Lantus og NovoRapid):

Planlagt operation ved 9-tiden.

 • • Basal-bolus insulin regime (Levemir/Lantus og NovoRapid):
  Planlagt operation ved 9-tiden:

 • • Ved tendens til lave morgen BS reduceres Levemir/Lantus aftenen før med 20-30 %

 • • Kl. 7 gives 80% af vanlig morgendosering af Levemir/Lantus. Der gives ingen NovoRapid, med mindre der er behov for korrektion af højt BS >10 mmol/l.

 • • Kl. 7 starter glukosedrop, se ovenfor.

 • • Postopertivt gives NovoRapid efter sædvanlige retningslinier til korrektion af BS samt ved fødeindtagelse.

 • • Sædvanlig dosering af Levemir/Lantus til aften.

2) 3-gangs insulin regime med NovoMix 30 morgen og Levemir og NovoRapid til aften, eller 2 gangs insulin regime med NovoMix 30 morgen og aften;

 • • Ved tendens til lave morgen BS reduceres Levemir aftenen før med 20 – 30 %

 • • Kl. 7 gives Levemir s.c. svarende til 30 – 50 % af vanlig morgendosis af Novomix i stedet for Novomix. Der gives ingen NovoRapid, med mindre der er behov for korrektion af højt BS >10 mmol/l.

 • • Kl. 7 starter glukosedrop, se ovenfor.

 • • Postoperativt gives NovoRapid ved behov for korrektion af BS samt ved fødeindtagelse.

 • • Sædvanlig afteninsulin.

3) Insulinpumpe:

Planlagt operation ved 9 tiden:

 • • Sikre at pumpen fungerer under indgrebet.

 • • Kører basalrate. Bolus kun ved korrektion af højt BS.

 • • Kl. 7 opstarter 5 % glukosedrop, se ovenfor.

 • • Postoperativt genoptagelse af bolus ved fødeindtagelse.

4) Tabletbehandling:

a) Metformin:

 • • Ved planlagt operation pause med Metformin 24 timer forud.

 • • Ved akut operation med tabletindtagelse <24 timer skal sikres glukosedrop før, under og efter operation med BS-måling.

b) Sulforylurea:

 • • Undlades på operationsdagen.

Hvis BS >10 mmol/l opsættes insulindrop ved større indgreb, eller insulin s.c. ved små indgreb.

 

Refencer

Peter Betts et al: ISAPD Clinical Practice Concensus Guidelines 2006-2007.
Management of children with diabetes requiring surgery Pediatrics Diabetes 2007:8:242-247.