Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Distal femurfraktur hos voksne

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet undersøgelse og behandling af distal femurfraktur hos voksne.

 

Definition af begreber

Højenergifraktur hos yngre patienter, lavenergi osteoporosefraktur hos ældre patienter.

Fagområdet for traumatologi har det overordnede ansvar og står for behandlingen heraf.

 

Beskrivelse

Generelt

Frakturen er lokaliseret til distale tredjedel af femur og eventuelt omkring samsidig knæalloplastik. De non-periprotesefrakturer er primært kendetegnet ved overrepræsentation af ældre kvinder og yngre mænd. Yngre mænd er kendetegnet ved højenergifrakturer hvor ældre kvinder er kendetegnet ved osteoporosefrakturer1. Mortaliteten for patienter <60 år er sammenlignelig med hoftenære frakturer1.

 

Forholdsregler

Protesenære frakturer, hvor protesen er løstsiddende behandles i samarbejde med fagområde for hofte- og knæalloplastik.

 

Undersøgelse

Klinisk undersøgelse inklusiv vurdering af bløddelsforhold og status af neurovaskulære forhold distalt for frakturen. De åbne frakturer er klassificeret efter Gustilo og behandles jf. regional retningslinie herfor [link]. Grundig anamnese, specielt vedrørende patientens funktionsniveau og komorbiditet forud.

 

Røntgenundersøgelse af distale femur og knæ i to planer hvorefter frakturen kan klassificeres som distal, supra-, intra- eller interkondylær eller kombination af disse. CT-skanning med 3D rekonstruktion indgår i den præoperative planlægning med undtagelse af simple frakturer udelukkende lokaliseret til diafysen.

 

Behandling

  1. 1. Intern skinneosteosyntese med vinkelstabil skinne med låseskruer foretrækkes ved osteoporosefrakturer og komminutte frakturer, såfremt patientens almentilstand og bløddelsforhold tillader det.

  2. 2. Behandlingen varetages af fagområdet for traumatologi i Aalborg.

  3. 3. Retrograd marvsømning kan anvendes ved simple frakturer hos yngre og ældre, hvor fraktur og patientkarakteristika tillader det.

  4. 4. I enkelte tilfælde med udisloceret fraktur hos ældre svækkede patienter med svær osteopenisk knogle kan konservativ behandling med Don Joy eller sarmiento-bandage vælges.

 

Operationerne foretages i rygleje eller sideleje. Den tekniske udførelse af osteosyntesen skal følge producentens anvisning for det produkt, der benyttes.

Præ- og postoperativt kontrolleres og noteres cirkulatorisk status og bløddelsforhold på det frakturerede ben og ved behov det modsidige, eksempelvis længerevarende lejring.

 

Der tages peroperativ røntgenkontrol i to planer til dokumentation af repositionen og placeringen af osteosyntesematerialet. Der sendes elektronisk henvisning til ophængning på næste dags morgenkonference

 

Efterbehandling

Er afhængig af osteosyntesemetoden og knoglekvaliteten. Hvis frakturtypen og knoglekvaliteten tillader det kan fuld belastning tillades umiddelbart postoperativt. Flertallet af patienterne uanset osteosyntesemetode, tillades typisk belastning umiddelbart postoperativt. Ved aflastning de første 6 uger kan påbegyndes aktiv og passiv ubelastet bevægetræning over knæet og isometriske quadricepsøvelser umiddelbart postoperativt.
Fysioterapi påbegyndes umiddelbart postoperativt, og der henvises til specialiseret eller almen genoptræning forud for udskrivelsen.

Klinisk og røntgenologisk kontrol i traumeambulatoriet efter 6, 12 og18 uger samt til heling med 4-8 ugers interval.

 

Referencer

1. Larsen P, Ceccotti AA, Elsoe R. High mortality following distal femur fractures: a cohort study including three hundred and two distal femur fractures. Int Orthop [Internet] 2019;