Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Distal femurfraktur hos voksne

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet undersøgelse og behandling af distal femurfraktur hos voksne.

 

Definition af begreber

Højenergifraktur hos yngre patienter, lavenergi osteoporosefraktur hos ældre patienter.

Fagområdet for traumatologi har det overordnede ansvar og står for behandlingen heraf, men afhængig af patientens tilstand kan behandlingen komme til at foregå i vagttid.

 

Beskrivelse

Generelt

Frakturen er lokaliseret til distale tredjedel af femur og eventuelt omkring samsidig knæalloplastik.

 

Forholdsregler

Protesenære frakturer, hvor protesen er løstsiddende behandles i samarbejde med fagområde for hofte- og knæalloplastik.

 

Undersøgelse

Klinisk undersøgelse inklusiv vurdering af bløddelsforhold og status af neurovaskulære forhold distalt for frakturen. De åbne frakturer er klassificeret efter Gustillo. Grundig anamnese, specielt vedrørende patientens funktionsniveau og komorbiditet forud.

 

Røntgenundersøgelse af distale femur og knæ i to planer hvorefter frakturen kan klassificeres som distal, supra-, intra- eller interkondylær eller kombination af disse. CT-skanning med 3D rekonstruktion indgår i den præoperative planlægning undtaget er simple frakturer kun lokaliseret til diafysen.

 

Behandling

  1. 1. Intern skinneosteosyntese ad modum LISS er det foretrukne valg ved osteoporosefrakturer, såfremt patientens almentilstand og bløddelsforhold tillader det og ved komminutte frakturer. Indgrebet foretages udelukkende af fagområdet for traumatologi.

  2. 2. Retrograd marvsømning kan anvendes ved simple frakturer hos yngre og ældre med osteoporosefrakturer, hvor frakturen ikke er for distal eller for komminut.

  3. 3. I enkelte tilfælde af udisloceret fraktur hos ældre svækkede patienter med svær osteopenisk knogle kan konservativ behandling med Don Joy bandage vælges. Men hvis almentilstanden tillader det vil skinneosteosyntese være at foretrække ud fra pleje-, mobiliserings- og smertehensyn.

 

Operationerne foretages på planleje. Den tekniske udførelse af osteosyntesen skal følge producentens anvisning for det produkt, vi aktuelt bruger.

Præ- og postoperativt kontrolleres og noteres cirkulatorisk status og bløddelsforhold på det frakturerede ben og ved behov det modsidige, eksempelvis længerevarende lejring.

 

Der tages peroperativ røntgenkontrol i to planer til dokumentation af repositionen og placeringen af osteosyntesematerialet. Der sendes elektronisk henvisning til ophængning på næste dags morgenkonference

 

Efterbehandling

Er afhængig af osteosyntesemetoden og knoglekvaliteten. Patienter med skinneosteosyntese aflaster de første 6 uger, men starter aktiv og passiv ubelastet bevægetræning over knæet og isometriske quadricepsøvelser umiddelbart postoperativt. Ældre patienter med retrogradmarvsøm vil typisk følge samme regime som de skinneosteosynterede. Hos yngre patienter med marvsøm vil belastning typisk tillades tidligere under hensyntagen til frakturlokalisation og knoglekvalitet. Fysioterapi påbegyndes umiddelbart postoperativt, og der henvises til specialiseret eller almen genoptræning forud for udskrivelsen.

Klinisk og røntgenologisk kontrol i traumeambulatoriet efter 6, 12, 18 uger samt til heling.

 

Referencer

Ingen.