Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Akutte henvisninger til røntgen, når systemet er utilgængeligt

 

AKUTTE HENVISNINGER TIL RØNTGEN:

I situationer, hvor EasyViz (RIS/PACS) eller WebPas er utilgængeligt, kan følgende nødprocedure benyttes, hvilket indebærer at henvisninger til akut røntgenundersøgelse skal rekvireres på papir.

For undersøgelser, der forventes at blive gennemført i lukningsperioden, skal der, foruden den normale elektroniske henvisning, også sendes en papirhenvisning per fax.

Det er vigtigt, at ringe til røntgenafdelingen, når den akutte henvisning er faxet, da normale funktioner ved akutte undersøgelser ikke fungerer.

For alle andre undersøgelser, som forventes gennemført udenfor lukningsperiode, skal henvisninger sendes til PAS som vanligt. 


AKUTTE UNDERSØGELSER SOM SKAL SES PERSONLIGT:

I situationer, hvor EasyViz (RIS/PACS) er utilgængeligt, er det nødvendigt med personlig henvendelse til Røntgenafdelingen, hvis der er akutte undersøgelser, som skal ses personligt.