Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk abort

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Referencer

 

Formål

Instruks vedrørende medicinsk abort.

 

Definition af begreber

Provokeret abort udført medicinsk inden udgangen af 9. graviditetsuge.

Forudsætning

Positiv graviditetstest og intrauterin gestationssæk med blommesæk. Fraviges dette og medicinsk provokeret abort indledes på baggrund af udelukkende set intrauterin gestationssæk, skal patienten følges med s-hCG til denne er <5 og patienten skal medgives smertevarsel pga lille risiko for extrautern graviditet.

Ved medicinsk abort gives først et antiprogesteron (Mifegyne), som medfører, at graviditeten går til grunde og 2 dage senere et prostaglandinpræparat (Cytotec), som medfører kontraktioner af uterus.

Enkelte aborterer efter Mifegyne alene med blødning og smerter.

 

SKS-koder

Diagnose

Ydelse

Abortus provokatus før udg. af 12. uge

DO049

UXUD87A

Mifegyne dosis 200 mg

 

BKHD401A

Misoprostol dosis 0,8 mg

 

BKHD411C

Kontrol af hCG 1 uge senere

DZ098A

ZZ4230

Kontrol med UL efterfølgende

DZ098A

UXUD82

Evacuatio efter medicinsk abort pga retineret væv

DO088L

KLCH13

Evacuatio efter medicinsk abort pga blødning

DO088LG

KLCH13

Evacuatio efter medicinsk abort pga on-going graviditet

DO088J

KLCH13

 

Beskrivelse

Fordele:

 • • Pt. vælger selv sin behandling.

 • • Pt. undgår narkose og operation og de komplikationer, der kan opstå herved.

 • • Færre infektioner.
   

Ulemper:

 • • Symptomer sv.t. spontan abort, smerter og blødning. Blødning vil være kraftigere end menstruationsblødning.

 • • Metoden svigter hos ca. 5 % af patienterne, så der alligevel må foretages udskrabning.

 • • Blødningen kan vare længere end ved udskrabning, 1-12 uger.

 • • Bivirkninger ved medicinen:

Der er sjældent bivirkninger til Mifegyne (kvalme, træthed, hovedpine), men hyppigere til Cytotec (kvalme, opkastning, diarré og smerter).

Nødvendig forudsætning:
Underskrevet anmodning om svangerskabsafbrydelse (+ evt. blanket B)

NB: Det er ikke nødvendigt at blanketten findes i journalen, hvis egen læge har angivet på henvisning at blanketten er underskrevet.

Svangerskabets alder må være max. 8 uger + 6 dage.(CRL < 23 mm).

Virkningen er bedre, jo tidligere pt. kommer.

Kontraindikationer:
 

 • • Ekstrauterin graviditet eller mistanke herom

 • • AK-behandling eller andre koagulations/fibrinolyseforstyrrelser

 • • Binyrebarkinsufficiens eller langvarig steroidbehandling

 • • Kronisk obstruktiv lungesygdom.

 • • Svær hjerte/kar eller nyre/leversygdom.

 • • Glaucom.

 • • Amning.

Praktisk fremgangsmåde:

Pt. henvender sig til sin praktiserende læge og modtager vejledning. Podes for Chlamydia. Henvises til gyn. afd.
 

Indkaldes til forundersøgelsesambulatoriet.

 • • Der skrives kort journal.

 • • Vejledningen gentages og hun informeres om muligheden for støttesamtale.

 • • Antikonception drøftes (evt. recept på P-piller)

 • • Der foretages ultralydskanning samt tages

 • • Hb., blodtype og Se-HCG

 • • Der skal som minimum ses en intrauterin gestationssæk på 5 mm. Det er ikke nødvendigt at se blommesæk eller hjerteaktion.

 • • Der gives Mifegyntablet 200 mg peroralt (synkes med et glas vand).

 

Hjemmeabort:

Hvis patienten ønsker det, kan hun vælge at abortere hjemme.

 • • Der medgives Cytotec 4 stk.

 • • Medgives patientvejledningen.

 • • Der bestilles kontrol se-HCG til 1 uge efter oplægning af Cytotec.

 • • Patienten opfordres til at købe Paracetamol 500mg og Ibumetin 200mg.

 • • På 3 dagen oplægger hun Cytotec i skeden. Samtidig tages 2 tbl. Ibuprofen á 200mg og 2 tbl. Pinex á 500mg, kan gentages ved behov hver 6. time.

 • • Ved behov for stærkere smertestillende bør patienten indlægges.

Indlæggelse

Pt. møder 2 døgn senere på gynækologisk sengeafsnit.
 

A.

Har der været eller er der kraftig blødning, skal der foretages vaginal UL.

Ved komplet abort (ingen gestationssæk eller foetale ekkoer, endometrium under 20 mm), udskrives patienten til Se-HCG kontrol efter 1 uge.
 

B.

Har der ikke været kraftig blødning gives der tab Cytotec 800 μg vaginalt (4 tabletter). Kvinden kan evt. selv lægge dem op.

 • • Pt tilbydes samtidig tablet Ibubrufen 400 mg og Pinex 1g kan evt. gentages, suppleres eventuelt morfin im, sc eller som supp.

 • • De fleste aborterer på afdelingen. Når kvinden har aborteret, kan hun udskrives 1 time senere.

 • • Alle udskrives efter 4-6 timer, med mindre aborten er umiddelbart forestående.

 • • Vedr. anti-D se instruks Rhesusprofylakse

 • • P-piller kan startes samme aften, selv om kvinden ikke med sikkerhed har aborteret.

 • • Der skrives ikke rutinemæssigt sygemelding.

 

Kontrol

Kontrol af Se-HCG efter 1 uge for alle patienter.

Hvis Se-HCG er halveret efter 1 uge kan patienten afsluttes. Hvis ikke skal de kontrolleres igen hver uge indtil Se-HCG < 10.

Ved stagnerende eller stigende Se-HCG indkaldes patienten til kontrolskanning mhp fortsat vital graviditet og evt. evacuatio.

 

Alle patienter har ret til en støttesamtale både før og efter aborten.

Referencer

DSOG guideline

 

Referencer