Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stuegang i Dialysen Thisted

 

Formål

At sikre en optimal og sikker behandlings- og plejeplan i patientforløbet, herunder effektiv planlægning, koordinering og dataudveksling mellem læge, sygeplejerske, patient og tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Definition af begreber

Stuegang er mødet mellem patienten/pårørende, lægen og sygeplejersken.

 

Beskrivelse

Stuegangen består af tre faser:

 1. 1. Forberedelse til stuegang

 2. 2. Stuegang

 3. 3. Opfølgning

 

1. Forberedelse til stuegang
 • • Sygeplejersken tilser tildelte patienter med henblik på at varetage patientens behov for dialog med lægen samt at foretage en klinisk vurdering af patienten

 • • Sygeplejersken læser journalen for at supplere sin viden omkring patientens blodprøver, undersøgelser, medicin, planer og aktuelle problemstillinger

 • • Lægen og sygeplejersken samler data og uddrager heraf, hvilke problemstillinger der skal tages op til stuegang

 

2. Stuegang
 • • Læge og sygeplejerske tilser sammen relevante og prioriterede patienter og tager problemstillingerne op

 

3. Opfølgning
 • • Justering af behandlingen foretages, ordinationer sættes i værk og der dokumenteres

 

Ansvar

Sygeplejersken har ansvar for:

 • • At han/hun har dataindsamlet, har overblik over og har prioriteret, hvilke problemstillinger han/hun ønsker behandlet på stuegang

 • • At relevante data foreligger ved stuegang

 • • At identificere problemstillinger og danne sig overblik over følgende data afhængig af patientens aktuelle tilstand

 

 • • Være opdateret med hensyn til patientens aktuelle tilstand

 • • Vurdering af blodtryk/vægt

 • • Kardiologiske problemer

 • • Medicin

 • • Ernæring

 • • Blodprøver, histologisvar og andre prøvesvar

 • • Patientens psykiske tilstand

 • • Udføre ordinationer fra stuegangen

 • • Dokumentere i EPJ

 • • Opfølgning af stuegangen sammen med patienten

 • • Kontrol af ordinationer i journalen

 

 

Lægen har ansvar for

 • • Udrednings- og behandlingsplaner

 • • At træffe beslutninger omkring identificerede problemstillinger

 • • At sikre sig, at medicinen er ordineret og afstemt

 • • At relevante henvisninger er sendt

 • • At skrive recepter

 • • Stillingtagen til kontrol m.m.

 • • Journalnotater indtelefoneres til Mirsk

 

Ad hoc stuegang elle stuegang på pt. som ikke er til stede

 • • Stillingtagen til svar på undersøgelser og blodprøver der ikke kan vente til planlagt stuegang

 • • Blodprøvesvar der efter aftale skal reageres akut på

 

Referencer:

Kjerholt m. Moe C. Stuegang er til for patienten. sygeplejersken 200, 32-34.

Hertz J, Smith, Bente S., Zall E. Organisering og ledelse af sygeplejen.

Grundlæggende sygepleje. nyt nordisk forlag Arnold Busk A/S: København 2003 bind 2. 1. udgave. 1. oplag 2006.

Kristoffersen NJ Nortvedt F. Skaug E-A. Dine rettigheder som patient. Region Nordjylland.