Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intubering – samt pleje af barn i respirator

Formål

 • • At sikre barnet suficient respiration.

 • • At støtte barnet så det oplever størst mulig velvære mens det er intuberet.

Indikationer for intubering

Observationer/begrundelser for intubation

 • • Takypnøe

 • • Knirken

 • • Indtrækninger

 • • Bradycardi

 • • Apnoe / udtrætning

 • • Stigende O2 behov

 • • Fald i PO2

 • • Stigende PCO2

 • • Syrebase status viser respiratorisk acidose

 • • HCO2 lav < 21,3

 • • PH lav < 7,35

 • • BE negativ

 • • Forandringer ved røntgen af thorax.

 • • Måle BT i alle 4 ekstremiteter

 • • Evt. smerter

 • • Barnets farve og aktivitet/almen velbefindende.

Monitorering

 • • Puls, respiration

 • • Central/perifer blodtryk

 • • Combi

 • • BT i alle 4 ekstremiteter

 • • SaO2

Klargøring

Følgende opgaver fordeles på de sygeplejersker og evt. læger der deltager i proceduren.

 • • Ved mange opgaver er det en god idé at vælge en teamformand til at lede og fordele og aftale fordeling af rollerne.

 • • Barnet i girafkuvøse der åbnes. Påsæt temperaturføler og temperatur indstilles.

 • • Sikre iv. adgang, navlevene / arterie, perifer, a-kanyle

 • • Sikre en god fiksering af venflon uden skinne og gaze.

 • • Vægt og længde på barnet til beregning af tubestørrelse og længde samt medicindosis.

 • • Hente akut medicinkassen i medicinrummets køleskab.

 • • I samarbejde med læge udregnes dosis / mængde af (læge ordinerer og to sygeplejersker kontrollerer dosis/mængde)

 • • Atropin

 • • Adrenalin

 • • Morfin/Fentanyl

 • • Suxameton eller andet akut ordineret medicin.

 • • Som ”lås” / skyllevæske bruges isoton Nacl. optrukket i en 2 ml sprøjte.

 • • Der trækkes dobbelt op af hvert præparat

 • • Evt. aspiration på ventrikelsonde

Tubestørrelse

 • • Se lægeinstruks

 • • Tuben tilklippes. Udmåles fra næseåbning til carina

 • • Der klippes 2 stykker duoderm (Thin) som påsættes barnets kinder uden at dække næse, øjne og mund og ører.

 • • Bændler klippes med slids i midten.

 • • Duoderm til fixering af bændlerpladen afpasses efter duodermspladen på barnets kinder

 • • Sugedybde afhænger af tubens længde og længden skal derfor opmåles efter den afklippede tubes længde (spidsen af suget skal kunne ses i enden af tuben)

 • • Tubelængde og størrelse + sugedybde noteres på observationsskema.

Sygeplejehandlinger ved intubation med tube med lukket sug

 • • Trach Care lukkede sug finder frem til svarende tubestørrelse, som lægen ordinerer

 • • Tube str. 2.0 – 2.5 = 5 Fr

 • • Tube str. 3.0 – 3.5 = 6 Fr

 • • Tube str. 4.0 – 4.5 = 8 Fr

 • • I posen med Trach Care findes adapteren, som passer til tuben. F.eks. tube 3 = Y connector 3

 • • Tubelængde udmåles (fra næseåbning til carina) og klippes, så der er plads til fixerringsvinger (+ 2,5 cm)

 • • Klippes altid ved ½ cm, men angives i hele cm. F.eks. klippet ved 12,5, men skrives på observationsskema ”klippet ved 12 cm

 • • Tube, vinger og connector samles

 • • Tubestørrelse og sugedybde noteres på observationsskema

 • • Barnet lejres på ryggen og maskeventileres af læge eller sygeplejerske

 • • Barnet suges efter behov, ventrikel tømmes

 • • Medicin gives efter ordination. Præparat, dosis og tidspunkt noteres

 • • Trach Care sættes på tuben med lukket sugeventil og skylleport

 • • Barnet intuberes

 • • OBS af SaO2 + thoraxbevægelser. Desuden stetoskopi af lunger vedl læge

 • • Kapnograf kan evt. påsættes tuben

 • • Tuben fixeres med Duoderm og bændler på duodermpladerne på barnets kinder

 • • Der tages akut røntgen med henblik på tubens placering, altid kode 88-625. Lægen skal sende henvisning til Røntgen

Intubation af barn uden montering af lukket sug

 • • Barnet lejres på ryggen og maskeventileres af sygeplejerske eller læge

 • • Suges efter behov, obs. at der ikke er mælk i ventriklen

 • • Medicinen gives efter lægens ordination og tidspunkter noteres af medicinansvarlig sygeplejerske/læge

 • • Barnet intuberes

 • • OBS af SaO2 + thoraxbevægelser samt stetoskopi af lunger ved læge

 • • Kapnograf kan også anvendes

 • • Tuben fikseres med Duoderm på kinder over duodermen

 • • Der tages akut røntgen med henblik på tubeplacering – altid kode 88-625. Lægen skal sende henvisning til Røntgen

Surfactant (Curosurf)

 • • Barnet lejres lige (plant) i rygleje

 • • Surfactant gives af læge eller sygeplejerske efter intubationen, direkte i tuben med en madesonde der er afklippet efter tubens længde. Det gives i refrakte doser

 • • Lægen/sygeplejersken ventilerer barnet

 • • Hvis der er sufficient respiration efter behandlingen extuberes barnet og lægges i CPAP

 • • Når der i forbindelse med intubation er givet Morfin, skal der inden extubation gives Narcanti i.v.

 • • Afvente med at suge barnet mindst 2 timer

Opstilling af respirator

 • • Skal barnet i respirator, er det den ordinerende læge der indstiller respiratoren

 • • Respiratoren er samlet og klargjort og er i apparaturrummet eller på stuerne på 13. etage

 • • Respirator afprøves med ”test lungen”

 • • Respiratoren skal altid placeres ved patientens højre side

 • • Undgå at sammenfiltre slanger og ledninger

 • • Der hældes vand på fugter. Temperatur indstilles på 39o og fugteren tændes (obs der skal være flow i slangerne før fugteren tændes)

 • • Barnet tilkobles respirator

 • • Vurdering af evt. ændring i respirator

 • • OBS: der kan være behov for ekstra sugning i starten af respiratorbehandlingen. Specielt ved meconium aspiration og pneumoni

 • • OBS! ved surfactantbehandling tilstræbes at undgå sugning i mindst 2 timer

Observation af patient i respirator

 • • Indled vagtskifte med at kontrollere indstilling af respirator og fugter, og kontrollér indstilling ved hver efterfølgende kontrol af pt. – notér på observationsskema.

 • • Er der ens thoraxbevægelse på begge sider/ryster barnet?

 • • Ved stetoscopi kan der da høres lige meget luftskifte på begge sider?

 • • Har barnet spontan respiration?

 • • Aflæs værdierne fra scopet: Puls, respiration, SAO2, PO2 og PCO2, BT og noter på observationsskemaet.

 • • Kontrollér at der altid er vand på fugteren op til den markerede streg (der bruges altid sterilt H2O)

 • • Kontroller temperatur på fugteren

 • • Ved kondensvand i slangerne tømmes slangerne for vand og der reguleres på kammertemperaturen

 • • Slangesæt til respirator skiftes torsdag. (Tilbehør er i apparaturrum på 13. etage.

 • • Er barnet sederet optimalt? : Reagerer ptt. ved manipulation (sløv/slapt) eller sover pt. det meste af tiden, og/eller er der vågne perioder?

 • • Kontrol af iv-adgang.

 • • Barnet observeres for smertescores ifølge afsnittes instruks.

 • • Hvordan reagerer barnet på sugning?

 • • Holder PCO2, PO2 og SAO2 sig stabil?

 • • Får barnet BC?

 • • Har barnet spontan respiration?

 • • Børn i respiratorer bliver oftest ødematøse.

 • • Som udgangspunkt skal alle børn der lægges i respirator vejes dagligt (om natten), med mindre andet bliver ordineret.

 • • Stillingsændring min. hver 4. time ellers efter behov.

 • • Hudfolder holdes ren, tør og hel.

 • • Observer for tryk, både i forhold til lejring og ved næsen pga. tuben.

 • • Skift af lukket sug i respiratorfilter (x 1 dgl. om natten)

 

Sekret op til 1/3 af sugekateter: +

Sekret op til 2/3 af sugekateter:++

Sekret i et helt sugekateter: +++

I kardex/sygeplejejournal beskrives sekretet: viskositet, farve osv.

Lejring af barnet i respiratior

 • • Barnet lejres på højre eller venstre side eller på ryggen med hovedet til højre eller venstre

 • • Det kan være muligt at lejre barnet på maven, når barnet er blevet mere stabilt

 • • Vigtigt at barnets hoved er godt fixeret, for at minimere risikoen for extubation. Her kan anvendes geleposer som er i varmeskabet i rent depot samt slangeholder, som fixeres i girafkuvøser. Ligeledes obs. at der ikke er træk på slangerne og ledningerne

 • • Kuvøsen kan med fordel være åben, det giver bedre mulighed for barn/forældre kontakt og desuden bedre arbejdsstillinger (obs. temperatur)

Hygiejne

 • • Der gøres mundpleje ved hver sugning + måltid efter hver 3. eller 4. time

 • • Renses med vatpinde med modermælk eller sterilt vand

 • • Læberne holdes hele og tørre, evt. læbepomade/Panthotenol på læberne

 • • Pga. tubeplacering er der risiko for tryk på næsen

 • • Næsen renses under tubeholder med vatpind. Skal holdes ren og tør

 • • Barnet vaskes efter behov med særligt fokus på hudfolder og ører

Ernæring

 • • Efter lægelige ordination startes der op på langsom sondeernæring efter intubation

 • • Der gives altid sondeernæring til respiratorpatienter

Psykisk pleje af patienten

 • • Giv barnet ro, koncentrér alle de praktiske ting

 • • Hold om/støt barnet efter dine praktiske gøremål

 • • Beskyt barnet mod stærkt lys

 • • Stimulér forældre til at være ved barnet – fortæl og vis hvor godt barnet har det og hvor vigtigt det er for barnet, at forældrene taler til og nusser barnet

 • • Vurdér om der er mulighed for at ligge med barnet hud mod hud hos mor/far

Pleje af forældre til barn i respirator

 • • Fuld åbenhed omkring patient både fra læge og sygeplejeside

 • • Faste læge- og sygeplejesamtaler

 • • Fortæl forældrene om apparaturet med fokus på barnet, og om hvad vi gør omkring barnet

 • • Medinddrag forældrene så meget som muligt i plejen