Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pacemaker og ICD - procedure for anlæggelse og skift i Kardiologisk Afdeling

 

Tjekliste til pacemaker batteriskift

Tjekliste til anlæggelse af pacemaker

Tjekliste for patienter, der skal have anlagt ICD-enhed

Tjekliste for anlæggelse af temporær elektrode/ekstern pacemaker

Patienter som overflyttes til pacemakerimplantation fra andre sygehuse

Implantation af ICD/pacemaker i Kardiologisk Laboratorium

Patientfunktion

Teknikfunktion

Sterilfunktion

Modtagelse af patienten efter batteriskifte på S1

Information inden udskrivelse

Modtagelse af patienten efter pacemakeranlæggelse på S1

Information inden udskrivelse

Modtagelse af patienten efter ICD-anlæggelse på S1

Information inden udskrivelse

Modtagelse af patient efter anlæggelse af temporær ledning/ekstern pacemaker på S1

Pleje og forbindingsskift

Hygiejne omkring ekstern elektrode

Test af pacemaker

Rasering

 

Tjekliste til pacemaker batteriskift

Batteriskift foretages efter kontrol i pacemakerambulatoriet, hvor der er fundet lav batteristand.

 

Information og vejledning

 • • Informere om, hvorfor der skal skiftes batteri og om proceduren omkring indgrebet. Pjecen er ofte tilsendt til patienten forinden

 • • Informeres om lille risiko for infektion og evt. behov for skifte af ledning(er), hvis der peroperativt bedømmes at være behov herfor

 

Klargøring til batteriskift

 • • Faste 3 timer - tørste 2 timer ved ICD/BIV-enhed. Ellers ingen faste

 • • BT - TP – højde – vægt

 • • Kontrollere blodprøver – leukocytter, hæmoglobin, INR, type, natrium, k+, kreatinin, CRP -> maks. 1 uge gamle

 • • Rasering efter tegning (se nederst i dokumentet)

 • • Alm. bad med hårvask

 • • Patienten klargøres med frakturskjorte, strømper, underbukser og nyopredt ren seng

 • • Venflon højre hånd så stor åre som muligt, da antibiotika er vævsirriterende

 • • OBS! også rød venflon i venstre hånd

 • • Ved Marevan-behandling skal INR være ≤ 3,0. Ved Marevan-behandling tages også INR på implantationsdagen.

 • • Ved behandling med NOAC skal patienten pausere 24 timer før implantation efter at dette er konfereret med en elektrofysiolog.

 • • Ved behandling med LMWH skal patienten pausere 24 timer før implantation efter at dette er konfereret med en elektrofysiolog.

 • • Ingen smykker

 

Præmedicin

 • • Tablet Pamol 1 g

 

Antibiotika

 • • 2 g cloxacillin (for ex. Cloxacillin Macure) opblandet i 200 ml NaCl som engangsdosis gives når der gives præ, indenfor 60 minutter før operationen, derefter 1 g cloxacillin hver 2. time under operationen.

 • • Hvis der går mere end 1 time fra indgiften er påbegyndt og til indgrebet er startet, skal patienten

have yderligere 2 g cloxacillin.

 • • Hvis der er penicillinallergi, skal patienten have 1,5 g cefuroxim (for ex. Zinacef) opblandet i 100 ml NaCl som

engangsdosis (som skal ordineres af en læge)

 • • Hvis der skal gives anden antibiotika end cefuroxim, skal vores læge tage stilling til antibiotika og evt.

kontakte mikrobiologerne. I forbindelse med disse tilfælder skal man være opmærksom på at tidspunktet for indgiften af antibiotika kan ændre sig (for ex. Vancomycin må gives 1 - max. 2 timer før indgrebet).

 

Tjekliste til anlæggelse af pacemaker

Patienter, som skal have en pacemaker, kan indlægges planlagt, komme fra andre sygehuse eller komme akut.

Der er af en læge taget stilling til, at patienten skal have en pacemaker og hvilken type der skal

anlægges. Lægen, der henviser, SKAL udfylde ”Huskeseddel” som henvisning og informere patienten om proceduren. Huskesedlen/henvisningen SKAL lægges forrest i journalen INDEN patienten forlader afdelingen.

OBS: Hvis patienten har CVK, midline eller PICC-line, skal dette seponeres 24 timer før anlæggelse af pacemaker.

 

Information og vejledning

 • • Der udleveres pjece, som gennemgås sammen med patienten

 • • Det sikres at indlægsseddel med skriftlig information om risiko for komplikationer er givet patienten og at patienten er bekendt med risikoen for komplikationer. Journalskrivende læge snakker om risiko for komplikationer med patienten

 • • Patienten informeres om procedure og vises batteri og ledning

 • • Der informeres om præ- og postoperativt forløb

 • • OBS! Har de patienter, der kommer fra andre sygehuse, fået informationen?

 • • OBS! Har de patienter, der er akut indlagt, fået den information der er relevant?

 

Klargøring til pacemaker

 • • Ingen fast, ingen tørste

 • • TP – BT – højde – vægt

 • • Kontrollere blodprøver - leukocytter, hæmoglobin, inr, type, natrium, k+, kreatinin, CRP ->

 • • maks. 1 uge gamle

 • • Rasering efter tegning (se bilag)

 • • Alm. bad med hårvask

 • • Patienten klargøres med frakturskjorte, strømper, underbukser og nyopredt seng

 • • Venflon i begge hænder, så store som mulig, da antibiotika er vævsirriterende.

 • • Ved Marevan-behandling skal INR være ≤ 3,0 – der skal også tages INR på implantationsdagen

 • • Ved behandling med NOAC skal patienten pausere 24 timer før implantation (afhængig af nyrefunktion).

 • • Ved behandling med LMWH skal patienten pausere 24 timer før implantation

 • • Ingen smykker

 

Præmedicin

 • • Tablet Pamol 1 g

 

Antibiotika

 • • 2 g cloxacillin (for ex. Cloxacillin Macure) opblandet i 200 ml NaCl som engangsdosis gives når der gives præ, indenfor 60 minutter før operationen, derefter 1 g cloxacillin hver 2. time under operationen.

 • • Hvis der går mere end 1 time fra indgiften er påbegyndt og til indgrebet er startet, skal patienten

have yderligere 2 g cloxacillin

 • • Hvis der er penicillinallergi, skal patienten have 1,5 g cefuroxim (for ex. Zinacef) opblandet i 100 ml NaCl som

engangsdosis (som skal ordineres af en læge)

 • • Hvis der skal gives anden antibiotika end cefuroxim, skal vores læge tage stilling til antibiotika og evt. kontakte mikrobiologerne. I forbindelse med disse tilfælder skal man være opmærksom på at tidspunktet for indgiften af antibiotika kan ændre sig (for ex. Vancomycin må gives 1 - max. 2 timer før indgrebet).

 

Tjekliste for patienter, der skal have anlagt ICD-enhed

Baggrunden for implantation af en ICD kan være primær eller sekundær profylaktisk.

Patienter som får den primær profylaktisk vil blive indkaldt i Kardiologisk Ambulatorium til forundersøgelse og samtale.

Patienter som får ICD enheden sekundær profylaktisk vil blive informeret i Kardiologisk Afdeling S1 ved stuegang af læge og sygeplejerske (http://nbv.cardio.dk/icd).

Lægen, der henviser, SKAL udfylde ”Tjekliste” som henvisning og informere patienten om proceduren. Huskesedlen/henvisningen SKAL lægges forrest i journalen INDEN patienten forlader afdelingen.

OBS: Hvis patienten har CVK, midline eller PICC-line, skal dette seponeres 24 timer før anlæggelse af pacemaker.

 

Information og vejledning

 • • Udlevere og gennemgå ICD-pjece – hvad er en ICD. Det sikres at indlægsseddel med skriftlig information om risiko for komplikationer er givet patienten og at patienten er bekendt med risikoen for komplikationer. Journalskrivende læge snakker om risiko for komplikationer med patienten

 • • Vise patienten en ICD-enhed og elektrode

 • • Informere om præ- og postoperativt forløb

 

Klargøring til ICD pacemaker

 • • Faste 6 timer og 2 timers tørste

 • • TP - BT – vægt – højde

 • • Kontrollere blodprøver – type, leukocytter, hæmoglobin, natrium, k+, CRP, kreatinin, INR

 • • Rasering efter tegning (se bilag)

 • • Alm. bad med hårvask

 • • Patienten klargøres med frakturskjorte, strømper, underbukser samt nyopredt seng

 • • Venflon i begge hænder, så store som mulig, da antibiotika er vævs irriterende

 • • Ved Marevan-behandling skal INR vare ≤ 3,0 – der skal også tages INR på implantationsdagen

 • • Ved behandling med NOAC skal patienten pausere 24 timer før implantation (afhængig af nyrefunktion).

 • • Ved behandling med LMWH skal patienten pausere 24 timer før implantation

 • • Ingen smykker

 • • Patienter med atrieflimren skal være i relevant AK-behandling ved atrieflimren varighed længere end 48 timer. Kontakt lægen hvis patienten har atrieflimren og ikke er i AK-behandling

 

 • •  Ved atrieflimren og behov for test af defibrillering (se pacemaker-tjek-skema) skal der ikke pauseres med NOAC- behandling om morgenen

 

Præmedicin

 • • Tablet Pamol 1 g

 

Antibiotika

 • • 2 g cloxacillin (for ex. cloxacillin Macure) opblandet i 200 ml NaCl som engangsdosis gives når der gives præ, indenfor 60 minutter før operationen, derefter 1 g cloxacillin hver 2. time under operationen.

 • • Hvis der går mere end 1 time fra indgiften er påbegyndt og til indgrebet er startet, skal patienten

have yderligere 2 g cloxacillin.

 • • Hvis der er penicillinallergi, skal patienten have 1,5 g cefuroxim (for ex. Zinacef) opblandet i 100 ml NaCl som

engangsdosis (som skal ordineres af en læge)

 • • Hvis der skal gives anden antibiotika end cefuroxim, skal vores læge tage stilling til antibiotika og evt. kontakte mikrobiologerne. I forbindelse med disse tilfælder skal man være opmærksom på at tidspunktet for indgiften af antibiotika kan ændre sig (for ex. Vancomycin må gives 1 - max. 2 timer før indgrebet).

 

Tjekliste for anlæggelse af temporær elektrode/ekstern pacemaker

Temporær pacemakerbehandling anvendes i situationer, hvor pacebehovet vurderes at være forbigående, hvilket kan være med baggrund i elektrolytforstyrrelser, medicinforgiftning, svigt af eksisterende pacesystem eller inferiort infarkt, som har forårsaget bradykardi eller AV-blok. Ligeledes kan der blive brug for temporær pacing ved infektion og samtidig behov for pacing.

En temporær elektrode vil almindeligvis blive anlagt i vena subclacia, jugularis eller i vena cubiti og i enkelte tilfælde vil anlæggelse via vena femoralis kunne forekomme.

Anlægges elektroden i vena femoralis må patienten ikke mobiliseres pga. risiko for displacering af

elektroden.

 

Information og vejledning

Patienten informeres om præ-, per- og postoperative forløb.

 

Klargøring af patienten til ekstern pacemakeranlæggelse

 • • Blodprøver – infektionstal, væsketal, INR samt type kontrolleres

 • • INR-måling skal foreligge. Operatøren tager stilling til om INR-niveau og evt. andet antikoagulation

behandling

 • • Rasering med elektrisk trimmer på brystkassen (hvis der er tvivl om, hvorvidt patienten skal have

et eksternt eller permanent system)

 • • Afhængig af situationen må det vurderes om patienten er i stand til et brusebad inden proceduren

eller om patienten blot vaskes lokalt omkring indstiksstedet

 • • Faste er ikke relevant i de akutte situationer

 • • BT, temperatur og vægt registreres i NordEPJ

 • • Venflon gerne i venstre hånd, da en ekstern elektrode oftest vil blive anlagt i højre side, for at venstre er klar til primærimplantation.

 

Præmedicin

Ingen.

 

Patienter som overflyttes til pacemakerimplantation fra andre sygehuse

Patientens navn, cpr, nr. (Label).

Navne, telefonnumre på pårørende.

 

Følgende bedes foreligge inden overflytningen af patienten:

 • • INR < 3,0. Hvis patienten er i AK-behandling skal INR være kontrolleret indenfor 24 timer før

proceduren

 • • Svar på leukocytter, Hb, Type, Na, K, Crea, CRP - Max. 1 uge gamle

 • • BT kontrolleret på dagen for overflytningen

 • • Rectal temperatur på dagen for overflytningen. Ved forhøjelse kontaktes afdeling S1 på telefon 97 66 45 00) inden patienten overflyttes

 • • Vægt, højde

 

Forberedelse af patient inden overflytningen

 • • Patienten er informeret om pacemakerimplantationen og indlæggelsesforløbet

 • • Patienten er fastende i 3 timer, 2 timers tørste ved ICD/BIV-enhed. Ellers ingen faste

 • • Rasering - se vedlagte bilag

 • • Patienten har været i almindeligt brusebad med hårvask

 • • Patienten er iklædt frakturskjorte, underbukser og strømper

 • • Der er anlagt venflon i begge håndrygge, gennemskyllet og tilset, hvis ikke anlagt på dagen

 • • Patientens ur og smykker er taget af og opbevares sammen med de øvrige ejendele

 

Følgende dokumentation bedes medsendt

 • • Svaret på diverse målinger – se ovenfor

 • • Kopi af lægejournal, skopudskrifter, ekg, blodprøver

 • • Sygeplejebrev, kopi af medicinlisten

 

Afhængigt af det videre behandlingsforløb bliver patienten udskrevet fra Kardiologisk Afdeling eller

tilbageflyttet til hjemsygehuset dagen efter.

Denne tjekliste vedlægges patientens øvrige papirer efter afkrydsning af ovenstående punkter.

 

Implantation af ICD/pacemaker i Kardiologisk Laboratorium

PM, ICD, BIV-PM, BIV-ICD og midlertidig elektrode

(gælder også for batteriskift, opgradering, nedgradering og replacering etc.)

 

Patientfunktion

Fælles for alle procedurer

 • • Patienten gives tæppe og OP-hue på, og dynen rulles sammen i fodenden (Foretages ofte af

portør)

 • • Patienten modtages på rummet, identificeres og udspørges om allergi*

 • • Tjekke at medfølgende papirer stemmer overens med patientens identitet

 • • Identifikation af patient dokumenteres på implantationsskemaet*

 • • Patienten hjælpes fra sengen og over på lejet

 • • Lejres på ryggen med god armstøtte på begge sider og evt. pude under knæene (ved

midlertidig elektrode lejres højre arm på ”slikkepind”)

 • • Fastetid kontrolleres (6 timers faste og 2 timers tørste for ICD/BIV-enhed. Ellers ingen faste eller tørste ved PM). Se Fasteregler for kardiologiske undersøgelser

 • • Kontroller, at patienten har velfungerende venflons i begge arme

 • • Implantationsområdet inspiceres for plasterrester, hår og intakt hud

 • • Kontroller at antibiotika-infusion er startet (ikke ved midlertidig elektrode)

 • • Patienten informeres om proceduren, tilbydes afslappende og smertestillende medicin ved behov samt afslappende musik ved længerevarende procedurer

 • • Monitorering påsættes: 4-5 elektroder til ekstremitetsafledninger og 4 elektroder til analyzer

(individuel placering)

 • • Evt. BT manschet, SaO2måler og nasalilt afhængig af patientens kliniske tilstand

 • • Diatermi-plade på låret. Samme side som implantationsiden (altid ved eksisterende

systemer eller efter ord)

 • • Den valgte analyzer aktiveres og forbindes til skærm

 • • Der påsættes testledninger til den valgte analyzer

 • • Medvirke ved Time Out*

 

Specielt for ICD og BIV-ICD

 • • DC-pads påsættes efter instruks

 • • Evt. ekstra monitorering: 4 elektroder påsættes, hvis ICD’en er andet fabrikat end den valgte

analyzer

 • • BT-manchet påsættes venstre arm og blodtryk måles

 • • SaO2måler og nasalilt tilsluttes

 

Under proceduren

 • • Observer om patienten er tilstrækkelig smertedækket og tilbyd evt. ekstra

 • • Tilbyd evt. afslappende medicin

 • • Medicin dokumenteres i medicinmodulet i NordEPJ

 • • Observer patientens respiration og kredsløb under proceduren

 • • Patienten observeres og informeres løbende under hele proceduren

 • • Test af pace-elektroder via analyzer

 

Specielt for ICD

 • • Være klar ved defibrillatoren, hvis ICD’ens stødfunktion skal testes og ICD’en ikke konverterer

arytmien

 

Efter proceduren

 • • NordEPJ sygeplejestatus udfyldes

 • • Patienten hjælpes i seng og informeres om test af pacemaker/ICD. Alle nyimplanterede ICD/CRT-P/CRT-D-patienter testes dagen efter. Ved nyimplanterede pacemakerpatienter aftales med lægen om patienten skal testes dagen efter (som udgangspunkt skal alle patienter med synkope og 3 grads AV-blok testes dagen efter)

 • • Alle implantationer indkaldes til kontrol om 1-3 måneder

 • • Aftørre monitoreringsudstyret, som har været brugt til patienten

 

Specielt for ICD og BIV-ICD

 • • Følge patienten tilbage til S1 med Rubens pose, hvis patienter har været bedøvet.

 • • Kontaktsygeplejerske på S1 informeres om forløbet

 

Teknikfunktion

Fælles for alle procedurer

 • • Tilstræbe, at pt. data lægges ind i Allura røntgensystem, inden patienten kommer på stuen

 • • Hjælpe patientsygeplejerske med klargøring af patient ved behov

 • • Hjælpe sterilsygeplejerske med påklædning

 • • Åbne sterile utensilier til sterilsygeplejerske

 • • Aftale med operatøren, hvilket udstyr der skal bruges*

 • • Bekræfte overfor operatøren, at alt relevant udstyr er tilgængeligt og dokumentere dette på

implantationsskemaet*

 • • Finde relevante skemaer (se lamineret ark ved implantationspapirer i forrummet)

 • • Udfylde skema i den blå mappe

 • • Medvirke ved Time Out inden procedurestart og dokumentere dette på implantationsskemaet

 

Specielt for ICD og BIV-ICD

 • • (Evt. narkosetilsyn bestilles, når patienten er ankommet (61721))

 • • Opdatere Cetrea

 

Under proceduren

 • • Forprogrammere pacemaker

 • • Finde evt. udstyr, som ordineres under proceduren

 • • Udfylde implantationsskemaer og senere indtaste data i databasen (ikke ved midlertidig

elektrode)

 • • Vurdere og give præ til næste patient

 • • Skanne utensilier i Implant Trace Modul (Stregkode)

 • • Opdatere Cetrea

 

Specielt for ICD og BIV-ICD

 • • Evt. narkosesygeplejerske tilkaldes (61720), når stødefunktionen skal testes. Ved batteriskift eller andet. husk at slukke terapier.

 

Efter proceduren

 • • Sørge for at pacemakeren bliver testet på lejet under/efter implantationen af operatøren eller sygeplejerske. (Ved ICD foretages dette af produktspecialist)

 • • Aftørre ledninger og evt. programmerhoved m.v. efter brug

 • • Bestille portør til at hente, samt evt.at komme med næste patient

 • • Kode Tina Rex (64493) mhp klargøring/rengøring af rummet

 • • Opdatere Cetrea

 

Sterilfunktion

Sterilsygeplejersken er ansvarlig for hygiejnen på stuen, bl.a. hvor mange personer, der må være til

stede ved proceduren.

 

Inden proceduren

Følgende utensilier findes frem:

 

PM og ICD

 • • Pacemakerpakke

 • • Pacemakerkasse

 • • 1 stk. Vicryl 3,0

 • • 1 stk. Vicryl 4,0

 • • 1 stk. Nurolon

 • • 2 stk. Sutur 0 (lille nål);

 • • 2- 3 stk. Lidokain 10 mg/ml

 • • 1 stk. Lampehåndtag (kun ved ekstern elektrode)

 • • 1 stk. 1 l Heparinvand

 • • 1 stk. Plaster

  • • Evt steristrips

 • • Klorhexidinsprit

 • • Testledninger

 • • Evt.1-2 stk. Plisæt 6-9 fr.

 • • Evt. 1 stk. incisionsdug

 • • Evt. hvid venflon

 • • Evt. Terumoguidewire 50 cm.

  • • Evt alm 50 cm wire

  • • Ansvarlig for at den implanterende læge bliver tilkaldt

  • • Kirurgisk håndvask

  • • Steril påklædning

  • • Modtage sterile utensilier

  • • Tælle servietter, instrumenter m.v.

  • • Individuel opdækning af utensilier

  • • Afspritte pt.

  • • Afdække patienten

  • • Klargøre testledninger

  • • Evt. Diatermisæt (dette altid ved eksisterende systemer)

  • • Ved subclaviapunktur: 1 stk rød 7-9 cm punkturkanyle

 

Ekstra ved BIV-PM og BIV-ICD

 • • 1 stk. 100 ml Iomeron

 • • 1 stk. 30 ml sprøjte

 • • Lille blå skål

 • • 1 stk. introducersæt til LV-ledning

 • • BIV- ledning efter ordination

 • • PCI-wire efter ordination

 • • Evt. Slitter

 • • Backstopper

 • • Y-rør og forlængerslange

 

Evt:

 • • 1 stk. Medtronic ballonkateter

 • • Evt 1 stk. Guidewire 0,35-145 cm

 

 

Midlertidig elektrode

 • • Pacemakerafdækning

 • • Instrumentkasse

 • • 1 engangskniv

 • • Lidokain 10 mg/ml

 • • Klorhexidin

 • • 1 stk. lampehåndtag

 • • 250 ml heparinvand

 • • 1 stk. Sutur 0

 • • 1 stk. 100 cm elektrode (Ved brachialis adgang) eller 58 cm (ved subclavia adgang)

 • • 2 stk. gennemsigtigt plaster til indstikssted

 • • Evt plaster til yderlig fixering

 • • 1 stk. hvid venflon (ved brachialis adgang)

 • • 1 stk. plisæt 6 F

 • • 1 stk guidewire / evt. Terumo

 • • Ved subclaviapunktur: 1 stk. rød 7-9 cm punkturkanyle

 • • Ansvarlig for at den implanterende læge bliver tilkaldt

 • • Kirurgisk håndvask

 • • Steril påklædning

 • • Modtage sterile utensilier

 • • Tælle servietter, instrumenter m.v.

 • • Individuel opdækning af utensilier

 • • Afspritte pt.

 • • Afdække patienten

 • • Klargøre testledninger og evt. diatermi

 

Under proceduren

 • • Modtage relevante utensilier og assistere lægen

 • • Optælling af servietter, nåle og instrumenter m.v.

 

Efter proceduren

 • • Optælling af instrumenter, nåle og servietter

 • • Hjælpe med at lægge patient i seng

 • • Udfylde og underskrive for korrekt optælling på implantationsskemaet

 • • Instrumenter lægges i det grønne papir og lægges åbne tilbage i pacemakerkassen

 • • Pacemakerkassen, medicinrester og dropsæt sættes ud i rtg. skyllerum

 • • Udfylde dokument fra PM-kassen/instrumentkasse med dato og initialer

 • • Registrere instrumenter i T-Doc

 

Modtagelse af patienten efter batteriskifte på S1

 • • BT måles når patienten kommer tilbage i afdelingen

 • • Cikatricen observeres for blødning og hæmatom

 • • Ved smerter ved pacemakeren - tilbydes tablet Pamol 1g efter behov

 • • Hvis plasteret er gennemsivet skiftes plasteret ellers skiftes det dagen efter

 • • Patienten må mobiliseres ved ankomst til afdelingen samt spise og drikke

 • • Batteriskift må gå hjem 3 timer efter proceduren. Sygeplejersken er ansvarlig for at have læst procedurebeskrivelsen mhp. ordinationer (fx må patienten gå hjem). Hvis der er anlagt nye

ledninger følges reglerne for primær implantation/opgradering

 • • Ekg inden udskrivelse, som skal ses af EPvagt i dagtid, eller bagvagten i nattevagt eller weekendvagt.

Information inden udskrivelse

Informere om forholdsregler i forbindelse med anlæggelse af pacemaker:

 • • Observation for pæn heling af cikatricen og ingen tegn til infektion

 • • Plaster på det første døgn eller til det ikke siver mere. Der gives et ekstra plaster med hjem

 • • Panodil bruges som smertelindrende medicin de første dage

 • • Ingen bevægelse med albue over skulderhøjde de første 14 dage, og undgå tunge løft med

samme arm (mere end 2 kg)

 • • Svømning eller langvarigt ophold i vand først når den sidste sårskorpe er faldet af

 • • Kontrol tid sendes med posten og vil blive indkaldt efter ca. 1 mdr.

 • • Elektronisk udstyr generelt - ingen påvirkning

 • • Kørselsrestriktioner, en uge ved skift af batteri

 • • Alle patienter skal have udleveret et kort med telefonnummer til Pacemakerambulatoriet og

til S1 (Det lille kort til tegnebogen). Pacemakerkortet får de først udleveret i Pacemakerambulatoriet

Hvis der opstår tegn på infektion, skal patienten henvende sig til Pacemakerambulatoriet på hverdage - ellers S1

 

Modtagelse af patienten efter pacemakeranlæggelse på S1

Pacemakeren bliver altid testet på lejet.

 • • BT måles når patienten kommer tilbage i afdelingen

 • • Cikatricen observeres for blødning og hæmatom

 • • Patienten telemetreres og skopvagten informeres om pacemakertype og frekvens. De patienter som må gå hjem samme dag, skal telemetriovervåges i 3 timer efter proceduren

 • • Ved smerter ved pacemakeren - tilbydes tablet Pamol 1 g efter behov

 • • Hvis plasteret er gennemsivet skiftes plasteret ellers skiftes det dagen efter

 • • Patienten må mobiliseres ved ankomst til afdelingen samt spise og drikke

 • • Ekg inden udskrivelse

 • • Elektrofysiolog, som har implanteret pacemakeren, tager stilling til hvorvidt patienten må gå

hjem samme dag eller skal forblive indlagt til dagen efter – se journalnotat. Hvis patienten

kan gå hjem samme dag udfærdiges epikrise af operatøren i Kard. Lab.

 • • Patienten som skal forblive indlagt til dagen efter - skal have overvågning på indtil

udskrivelse. Det fremgår af journal hvorvidt patienten skal have testet pacemaker igen

 

Patienten udskrives som vanligt og stuegangsgående læge udfærdiger epikrise. Hos de patienter, som må gå hjem samme dag som implantationen, er sygeplejersken ansvarlig for at have læst procedurebeskrivelsen samt være opmærksom på, om patienten skal have taget rtg thorax inden udskrivelse. Hvis der er taget røntgen, skal det sikres at det er set og kommenteret INDEN patienten går hjem.

 

Information inden udskrivelse

Informere om forholdsregler i forbindelse med anlæggelse af pacemaker:

 • • Observation for pæn heling af cikatricen og ingen tegn til infektion

 • • Plaster på det første døgn eller til det ikke siver mere. Der gives et ekstra plaster med hjem

 • • Panodil bruges som smertelindrende medicin de første dage

 • • Ingen bevægelse med albue over skulderhøjde de første 14 dage, og undgå tunge løft med

samme arm (mere end 4 kg)

 • • Svømning eller langvarigt ophold i vand først når den sidste sårskorpe er faldet af

 • • Kontrol tid sendes med posten og vil blive indkaldt efter ca. 1 mdr.

 • • Elektronisk udstyr generelt - ingen påvirkning

 • • Kørselsrestriktioner: 1 uge ved alm. pacemaker og ved skift af batteri. Patienten skal være informeret af udskrivende læge om varigheden af kørselsforbuddet. Om kørselsforbuddet kan læses DCS rapporten fra 2012:”Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser” http://www.cardio.dk/rapporter/kliniske

 • • Alle patienter skal have udleveret et kort med telefonnummer på Pacemakerambulatoriet og S1 (Det lille kort til tegnebogen). Pacemakerkortet får de først udleveret i Pacemakerambulatoriet

 • • Hvis der opstår tegn på infektion, skal patienten henvende sig til Pacemakerambulatoriet på hverdage - ellers S1

 

Modtagelse af patienten efter ICD/CRT-P/CRT-D-anlæggelse på S1

Patienten får testet sin ICD/CRT-P/CRT-D i Kard. Lab. samt ev. afprøvet stødfunktionen af ICD/CRT-D i fuld narkose.

Ved ankomst til afdelingen sættes patienten på telemetriovervagning, og der tages BT og SAT -

kontrolleres efter ½ time, efter afprøvet af stødfunktionen.

 • • Cikatricen observeres for blødning og hæmatom

 • • BT måles når patienten kommer tilbage i afdelingen

 • • Patienten telemetreres og skopvagten informeres om ICD/CRT-P/CRT-D -type og frekvensindstillinger

 • • Observere for smerter – tilbyde tablet Pamol 1 g efter behov

 • • Patienten må mobiliseres ved ankomst til afdelingen

 • • Kontrol rtg thorax efter proceduren – er bestilt af operatør

 

Patienten forbliver indlagt til dagen efter implantation.

 

Dagen efter proceduren

 • • Patienten udskrives

 • • ICD/CRT-P/CRT-D -pacemakeren testes igen i Pacemakerambulatoriet dagen efter

 • • EKG inden udskrivelse

 • • Plaster skiftes

 • • OBS! Hvis der opstår hæmatom eller blødning, kan der blive tale om 1-2 dages længere indlæggelse

 

Information inden udskrivelse

 • • Opsummere overfor patient og pårørende hvilken funktion ICD/CRT-P/CRT-D har

 • • Observation for pæn heling af cikatricen og ingen tegn til infektion

 • • Plaster på det første døgn eller til det ikke siver mere. Der gives et ekstra plaster med hjem

 • • Panodil bruges som smertelindrende medicin de første dage

 • • Ingen bevægelse med albue over skulderhøjde de første 14 dage, og undgå tunge løft med

samme arm (mere end 4 kg)

 • • Svømning eller langvarigt ophold i vand først når den sidste sårskorpe er faldet af

 • • Kontrol tid sendes med posten og vil blive indkaldt efter ca. 1 mdr.

 • • Elektronisk udstyr generelt - ingen påvirkning

 • • Kørselsrestriktioner: Må som minimum ikke køre bil i 1 uge. Længere forbud afhængig af indikationen for implantation og om patienten har fået hjemmemonitorering med hjem. Patienten skal være informeret af udskrivende læge om varigheden af kørselsforbuddet. Varigheden af kørselsforbuddet er beskrevet i DCS rapporten fra 2012:”Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser”, https://www.cardio.dk/search?searchphrase=all&searchword=kørselsforbud 

 • • Nogle patienten far hjemmemonitorering med hjem, hos andre vil det blive diskuteret med

dem ved 1 måneds kontrol

 • • Fortælle om ICD cafe til ICD/CRT-D patienten.

 • • Alle patienter skal have udleveret et kort med telefonnummer til Pacemakerambulatoriet og

S1 (Det lille kort til tegnebogen). Pacemakerkortet får de først udleveret i Pacemakerambulatoriet

 • • Hvis der opstår tegn på infektion, skal patienten henvende sig til Pacemakerambulatoriet på hverdage - ellers S1

 • • Information hvis ICD-enheden giver stød:

 • • Hvis ICD-enheden giver stød skal Pacemakerambulatoriet kontaktes i hverdage - ellers S1

 

Modtagelse af patient efter anlæggelse af temporær ledning/ekstern pacemaker på S1

Når patienten ligger på S1 vil der som udgangspunkt blive anvendt et lille pacemakerbatteri.

Patienten med ekstern pacemaker skal prioriteres til indlæggelse på S1.

Er patienten på intensiv vil der ofte anlægges elektrode med stor boks.

 • • Blodtrykket måles, når patienten kommer tilbage i afdelingen

 • • Der observeres for blødning og ved gennemsivning skiftes plasteret

 • • Patienten påsættes telemetri, og skopvagten informeres om pacemakertype og frekvens

 • • Pamol anvendes som smertelindring

 • • Der måles temperatur x 2 dagligt på patienter med ekstern elektrode

 • • Patienten kan mobiliseres umiddelbart efter proceduren, hvis tilstanden i øvrigt tillader dette

 • • Patienten må spise og drikke umiddelbart efter ankomst i afdelingen

 • • Daglig observation af indstiksstedet

 

Pleje og forbindingsskift

Ekstern elektrode tilses dagligt. Forbinding skal skiftes hver 3. dag.

Der sættes Tegaderm over indstiksstedet. Det skal slutte tæt. Overskydende ledning rulles op og placeres sammen med pacemakeren i separat steril forbinding bestående af gazeserviet og opsite badeplaster væk fra indstiksstedet. Herved er det muligt at inspicerer indstiksstedet for infektion og blødning.

 

Hygiejne omkring ekstern elektrode

 • • Håndvask eller hånddesinfektion skal ske før og efter al håndtering af kateter, kateteradgange og

forbinding

 • • Indstiksstedet palperes dagligt igennem den intakte forbinding for ømhed

 • • Udvikler patienten ømhed, rødme eller hævelse svarende til indstiksstedet, uforklaret feber eller

septikæmi, skal indstiksstedet inspiceres

 • • Forbindingen skal skiftes hver 72. time, og når den er løs, fugtig eller forurenet. Indstiksstedet må ikke berøres, når forbindingen skiftes

 • • Ved forbind skifte skal huden omkring indstiksstedet desinficeres med klorhexidinsprit 0,5%, inden ny steril forbinding lægges på

 • • Ved forbinding skifte anvendes sterile medicinske éngangshandsker eller non-touch-teknik

 

Test af pacemaker

Test foretages i afd. af læge eller sygeplejerske fra Pacemakerambulatoriet.

Almindeligt pacemakerbatteri testes hver 3. dag, men en boks testet dagligt af læge ved stuegang.

Informerer Pacemakerambulatoriet, når elektroden seponeres igen.

 

Rasering

C:\Users\u4xf\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\rasering pm.png